171100 FØfagskolen1fagskolen3

Ledige studieplasser hos Fagskolen i Østfold

Det er fortsatt mulig å søke studieplass ved Fagskolen i Østfold. Vi tar inn studenter fortløpende frem mot studiestart høsten 2017. Hos Fagskolen i Østfold får du en praktisk rettet utdanning som gjør deg svært attraktiv på arbeidsmarkedet.

Det er ingen grunn til at Fagskolen i Østfold skal fortsette å være fylkets best bevarte hemmelighet. Ved å tilby en yrkesrettet utdanning med et fokus på det praktiske, går mange av studentene rett ut i arbeid og utmerker seg. Ved skolen kan de velge mellom studier på heltid, deltid eller nettstøttet. 21. mars holder de åpen dag, og da er alle velkomne - både bedrifter og potensielle studenter.


Vi møter rektor Ketil Solbakke og Heidi Gamlesanne, som er utdanningsleder for de tekniske fagene. Skolen har eksistert i 28 år, og eies av Østfold fylkeskommune.


171100 FØ3


- Studentene våre kommer inn på bakgrunn av at de har fag- eller svennebrev eller fem års relevant yrkeserfaring. I inneværende skoleår har vi 460 studenter, og vi har hatt en jevn vekst siden vi flyttet fra Sarpsborg til Fredrikstad i 2012. Økningen i studentmassen på de årene har vært på 40 prosent, forteller Solbakke.


Skolen tilbyr seks utdanningsretninger innenfor tekniske studier. Det er bygg, BIM, som står for bygningsinformasjonsmodellering, elkraft, maskinteknikk samt prosessteknikk og matteknikk. I tillegg kommer helse- og oppvekst-utdanninger. Studentene er en blanding av heltid og deltid, og skolen tilbyr også enkelte nettstudier. Heltidsstudenter går et toårs-løp, mens på deltid går man én kveld og én dag i uka over tre år. På nett har det frem til nå vært et fireårs-løp, men dette skal reduseres til tre år.


171100 FØ0


- Snittalderen er 35 år, så studentene har en forholdsvis lang yrkeserfaring før de begynner. Derfor sitter det allerede mye ressurser i klasserommene, og det er kanskje noe av det som er det mest motiverende når du underviser. Du kan spille på denne kompetansen og dele den med medstudentene.


- Studentene har kontakt med næringslivet det siste halve året de studerer her. Samtlige studenter gjennomfører da et hovedprosjekt, ofte i samarbeid med næringslivet. Utover det har vi også et fagråd innenfor hver enkelt linje. Der er det bedrifter i Østfold som er med, og de får muligheten til å komme med innspill om hvilken kompetanse de har behov for og hva de ønsker av innhold i studiene. Det skjer endringer i bransjen hele tiden, og vi er opptatt av at våre utdanninger følger utviklingen - og aller helst ligge i forkant. Så vi har et nært og godt samarbeid med både store og litt mindre virksomheter som hører til Østfold, sier Gamlesanne.


fagskolen2


- På denne måten kvalitetssikrer vi også innholdet i studiene slik at vi vet at innholdet er i henhold til det behovet som er ute i sektoren. Når våre studenter er ferdig med utdanningen har de et kompetansenivå som gjør at de er i produktivt arbeid allerede i løpet av tre til seks uker etter ansettelsen. I motsetning regner man at det tar en ingeniør utdannet fra høgskolesystemet opp til ti måneders opplæring før han eller hun er i produktivt arbeid. Det kommer av at våre studenter allerede har flere år med yrkeserfaring før de starter på utdanningen, og at vi er en yrkesrettet utdanning med fokus på det praktiske, legger Solbakke til.


171100 FØ1


Fagskoleutdanning er en god og viktig utdanning 

Men det er ikke kun det praktiske og tekniske som vektlegges. Fagskolen i Østfold er svært bevisst på at de også er en lederutdanning. I tillegg til å utdanne de til ingeniører utdanner vi de også til å gå inn i rollen som mellomledere. Studentene drilles i å bli bevisst lederrollen, gjennom at de blant annet blir gjort bevisste på kommunikasjon, på hva man sier og gjør. Dette er det mange som vokser på, sier Gamlesanne. På teknisk har alle studenter emner som består av ledelse, økonomi og markedsføring. Dette kalles LØM, og er også obligatorisk om man skal få byggmester-autorisasjon. LØM-emnet er felles for alle på tekniske fag, og på bygg har de ekstra fokus på ledelse. I tillegg har alle de tekniske studieretningene ved Fagskolen i Østfold fordypning innenfor prosjektledelse, noe som også gjør de til ettertraktede byggeplassledere.


- Vi er veldig opptatt av at fagskoleutdanning er en god og komplett utdanning. Den er ikke annenrangs i forhold til en bachelor, og dette sier også næringslivet. Kompetansebarometeret til NHO avdekker hvert år at deres medlemsbedrifter har et større behov for fagskoleingeniører enn de fra høgskolene. Håpet vårt er at vi skal få et sterkere fokus på dette gjennom stortingsmeldingen som blir behandlet i Stortinget denne våren. Man må ikke innom høgskolen for å bli anerkjent eller få en god utdanning. Stortingsmeldingen åpner forhåpentligvis også for at vi kan tilby et tredje år. Da kan studentene spisse seg ytterligere innenfor både økonomi, ledelse og prosjektstyring, noe som bygg- og anleggsbransjen etterlyser en tyngre kompetanse på.


171100 FØ2


Ikke alle studentene går ut i ingeniør-jobber, for fagskolen utdanner i tillegg lærere i yrkesfag. Dette er også håndverkere som tar fagskoleutdanning, men som blir kvalifisert til å bli lærere i videregående. Har man for eksempel bakgrunn som tømrer og går bygglinjen ved Fagskolen i Østfold, kan man bli lærer på tømrerfaget i videregående. Pedagogikken kan man ta ved HIØ eller HIOA, som mange velger å gjøre.


- Det mest motiverende og givende med jobben er å se at selvbildet til studentene øker. De går gjennom en stor utvikling, de vokser og blir trygge. Vi har eksistert i mange år, men er kanskje fortsatt Østfolds best bevarte hemmelighet. Innenfor de tekniske studiene er det for eksempel alt for få jenter som studenter, noe vi gjerne skulle hatt flere av.


Finn ut mer på hjemmesiden http://fagskolen.ostfoldfk.no 


Les mer...

2017-02-24 15:30

191008w2

Vedlikeholdsfrie hagemøbler er tid og penger spart

Artikkel Vito Design AS har agentur på en rekke vedlikeholdsfrie kvalitetshagemøbler i Norge: – Alle liker hagemøbler og vil gjerne sitte ute, men ingen vil ha noe jobb med det.
191003w1

– Nyere smaker enn det som har vært

Artikkel Prøve noe nytt uten at det blir for sært? Delikatessebutikken Matlykke i Sandefjord gir deg smaker fra forskjellige steder i Europa, men ivaretar norske smaksløker. – Vi legger sjelen vår i alt fra sausene...

  Kontaktinformasjon

  NaimJosefiw4

  Superdesigner

  Design, teknologi og industri - Naim Josefi skaper magi med stor M.

  Norskkunsthandverk

  Norsk design – en kulturarv av de sjeldne

  Designbutikken Norway Designs i Stortingsgaten 28 i Oslo, selger nordiske småskalaprodukter - i stor skala. Norway Designs vil at vi omgir oss med norske kvalitetsprodukter, og har en god forklaring til hvorfor.

  Ann-Kristin-Ytreberg-3

  Redder miljøet - én bedrift av gangen

  Bedrift for bedrift, jobber stiftelsen Miljøfyrtårn seg fremover – eller tilbake, til en grønn planet.

  Arkiv