Hareid-Group---Nytt-bygg171133 HG0

Hareid Group – en trygg og pålitelig totalleverandør

Kontorbygget til Hareid Group på søre Sunnmøre er spekket med mange spennende teknologiske løsninger. Bygget på 2.300 kvadratmeter er selvforsynt med strøm - og vel så det - flere dager i året. Hareid Group har satset cirka 110 millioner kroner på Hareid Service Base og nytt administrasjonsbygg på Hareid.

Bruksarealet på det nye administrasjonsbygget er totalt 6960 kvadratmeter, og alle lokale selskap/avdelinger i konsernet er samlet i bygget. I første etasje er det kantine og trimrom opp mot fylkesveien, mens det på sjøsiden er tekniske rom og montørhall med store porter. De to andre etasjene er rene kontoretasjer. 


Solcelleanlegg

På toppen av bygget er det installert et avansert styrings- og solcelleanlegg på totalt 1700 kvadratmeter. 

– Soltaket har 1080 paneler. Forventet årsproduksjon blir på omkring 220 000 kWh. Det gir grunnlag for å oppfylle kravene til et helelektrisk bygg i energiklasse B, sier Ronald Dyrhol, konsernsjef i Hareid Group. Han forklarer at solcellepanelene har en teoretisk effekt på 340 kW. Belysningen er LED, og styringssystemet for lys og varme overvåkes med SD-anlegg. I tillegg har bygget et energitårn som kan produsere strøm til ladding av blant annet elbiler.

– Vi har gjort beregninger som viser at solenergi er lønnsomt for nybygg. Opprinnelig var administrasjonsbygget prosjektert med fjernvarme, men vi ønsket et helelektrisk bygg og satte opp et nytt regnestykke. Det viste at solenergi blir en god løsning. Her kan vi ta ut en lokal strømproduksjon i mange år fremover. Det kommer også godt ut i forhold til byggets kjølebehov. Et anlegg av denne type har en levetid på minst 25 år. I praksis betyr det at vi får en lavere pris for bygget og vedlikeholdskostnadene totalt sett, poengterer Dyrhol.


Lokalt prosjekt

Bygget er tegnet av Sporstøl Arkitekter, og det er skapt assosiasjoner til det maritime og naturen rundt, spesielt fjellet Masdalsklova. Konsernsjefen poengterer at bygget er reist i samarbeid med lokale aktører, samt konsernet sine egne selskaper. 

Hareid Group og morselskapet Hareid Elektriske AS, er et lokalt eiet elektrokonsern, lokalisert med hovedkontor i Hareid kommune på Sunnmøre. Konsernet består 14 selskaper, i hovedsak innenfor fagområdet elektro. Sammen utgjør disse et konsern som gir deg en trygg og pålitelig totalleverandør til dine prosjekter.

-Her har vi en fantastisk natur som inspirerer og motiverer oss i det daglige arbeidet. Dettekombinert med en sentral plassering i det aktive og ledende maritime miljøet som verft, rederier og utstyrsleverandører på Norges nordvestkyst utgjør, har gitt grobunn for god utvikling for en bedrift med historie tilbake til 1950, sier konsernsjef Ronald Dyrhol.

Konsernet med omkring 560 ansatte og har aktivitet og lokalisering flere steder langs Norges vestkyst, i Danmark, i Polen og på Grønland. Konsernets hovedforretningsområder er rettet mot elektromarkedet for land-, industri- og skip, samt handel innen forbrukerelektronikk og hvitevarer. Konsernet har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø innenfor sine virkefelt. 


-De ansatte er den viktigste ressursen i Hareid Group. Det er de som har lagt grunnlaget for vår suksess. Gjennom våre medarbeidere leverer vi profesjonalitet, kompetanse og kvalitet i alle ledd, til beste for våre kunder. Det er vi stolte av, påpeker Dyrhol.


171133 HG0


Les mer...

2017-05-03 16:15

191019w4

Sjokktall: Norge vil trenge 50 000 håndverkere om noen få år

Artikkel – Vi står med store bygningsmasser i Norge som det ikke undervises i noen obligatoriske byggfag i dag, og det er ganske skremmende.
192002w4

– Kundene mine stoler på meg

Artikkel Hvordan velger du riktig kosmetisk behandler? Hos City Clinic i Drammen møter du profesjonelle kosmetiske sykepleiere som ikke overdriver eller presser deg til å prøve nye behandlinger.

  Kontaktinformasjon

  • Hareid Group
  Norskkunsthandverk

  Norsk design – en kulturarv av de sjeldne

  Designbutikken Norway Designs i Stortingsgaten 28 i Oslo, selger nordiske småskalaprodukter - i stor skala. Norway Designs vil at vi omgir oss med norske kvalitetsprodukter, og har en god forklaring til hvorfor.

  NaimJosefiw4

  Superdesigner

  Design, teknologi og industri - Naim Josefi skaper magi med stor M.

  Tone.3

  Skjønnhetseksperten

  Tone Vid Skipá

  Arkiv