171115 MM1171115 MM2171115 MM3171115 MM4

Fremtiden er miljø

En progressiv holdning til hvordan man skal bygge fremtidens næringsbygg; det er Moelven Modus i et nøtteskall. Selskapet holder til på Rolvsøy i Fredrikstad, og sentralt i driften står en langsiktig tankegang når det gjelder både kunder og produksjon.

- Min påstand er at hvis man tenker riktig fra starten av, så kan man bygge nærings- og forretningsbygg i dag med tilnærmet 100 prosent fleksibilitet uten at det koster fem øre mer. Da kan disse leve i mange, mange år.


Det sier en engasjert Steinar Hensmo, som har forskjellige roller i Moelven Modus. Han er avdelingsleder i Østfold og Follo, i tillegg til å ha forskjellige støttefunksjoner på Østlandet og i Skandinavia. Arbeidsoppgavene hans består hovedsakelig av administrasjon, kundeoppfølging, prosjektutvikling og salg. Å sikre prosjekter slik at Østfold-staben på 13 ansatte har nok å gjøre, er en viktig del.


- Prinsippet vårt er i utgangspunktet kjerneproduktene våre, som er systemvegger og himlinger. Alle våre produkter er prefabrikkerte, det vil si at de i stor grad blir produsert ferdig på fabrikk før de monteres. Vi har tre egne fabrikker; en i Norge og to i Sverige. Tanken bak er at byggeprosessen skal gå raskt, med minst mulig svinn, og at den skal være økonomisk riktig for kunden. Og så har vi den store gevinsten, som er den dagen kunden skal gjøre om. Da er det snakk om fleksibilitet og  gjenbruk. 


Moelven Modus er lokalisert i alle de store byene, og har 12 avdelinger i Norge og 6 i Sverige, i tillegg til et logistikksenter på Jessheim. Østfold er et av de minste. Alle avdelinger er tilpasset det geografiske markedet, og markedet i Østfold oppleves ikke veldig stort. Det er fordi selskapet kun jobber mot nærings- og forretningsbygg, og derfor er det private markedet ikke et tema, forklarer Hensmo.

- Og vi er litt selektive når det gjelder kunder. Vi skal være den foretrukne samarbeidspartneren for de toneangivende aktørene i markedet. Det betyr i hovedsak at vi ikke er med på et hvilket som helst prosjekt, men velger de prosjektene vi mener er lønnsomme for oss og for kunden vår - og ikke bare når prosjektet eller bygget er ferdig, men også i ettertid.


Stor suksess med gjenbruk


Moelven Modus brenner for miljø, og i den forbindelse forteller Hensmo om et større prosjekt de fullførte i 2015, hvor han selv var selger og prosjektleder. Det var på Oslo Atrium for Ernst og Young (EY), hvor de fikk i oppgave å effektivisere lokalene fra 12 000 kvadratmeter til 9500 kvadratmeter. Alternativet var å flytte inn i nytt bygg, men etter en lang og tidskrevende prosess for alle parter, ble beslutningen å bli værende. Kunden kunne da fremleie resten av lokalene. Moelven Modus og EY landet på en løsning hvor de bygde om lokalene til kunden - mens de satt der. Og for å komme i mål med økonomien gjenbrukte de store deler av de eksisterende bygningmaterialene.


- Økonomien i dette er veldig bra, men miljøaspektet er enda bedre. Faktisk klarte vi å spare 67 tonn med avfall. I et CO2-regnskap (som Sweco har utarbeidet for oss), tilsvarer det en bil rundt jorda 11 ganger! Så ikke nok med at man har spart penger på prosjektet, men man har også spart miljøet. Og utseendemessig er jo bygget akkurat som nytt! Det er ingen i dag som kan bygge et nytt kontorbygg og si at: slik vil løsningen være i hele byggets levetid. Det er avgjørende å bruke et gjennomtenkt system og tenke riktig fra starten av, slik at kostnadene ved ombygninger og tilpasninger ikke blir for store. Ikke minst er det viktig for miljøet, presiserer Hensmo. 


Selskapet er organisert for å ivareta anbuds- og direktemarkedet, og har roller fordelt på disse. Utfordringen med Moelven Modus' budskap er større i anbudsmarkedet med totalentrepriser, hvor man legger for stor vekt på kortsiktig økonomi, kontra det helhetlige bildet. Det vil si horisonten som strekker seg lengre enn entreprenørens og leverandørens garantitid. Byggherrens muligheter kan bli forringet av slike kortsiktige valg og løsninger. I direktemarkedet derimot, er det ofte de selv som er hovedentreprenør. Da er de ansvarlige for alt fra prosjektering, til skissering av løsninger og søknadsprosesser. Med andre ord har de et komplett tjenestetilbud.


- Kjernevirksomheten vår er systemvegger, himlinger og ikke minst ekspertisen vi har. Gjør vi en god jobb for den riktige kunden, så er det en kunde som kommer tilbake. Ofte er det også disse kundene som klarer å se inn i fremtiden, og som ikke låser seg til en statisk løsning.


- Prinsippet er at det skal være veldig enkelt å gjøre om, og vi skal kunne gjøre det mens personer er tilstede. Er det for eksempel i et kontormiljø, så har vi et team som går inn og gjør endringene uten at de som jobber der trenger å legge ned arbeidet. Slikt gir også ytterligere en merverdi for kunden, sier han.


Steinar Hensmo skryter av sine kollegaer og medarbeidere, og sier at de er helt avhengige av å ha gode og motiverte ansatte. Selv om produktene deres er prefabrikkerte, trenger man allikevel kunnskap og et øye for detaljer. Og Moelven Modus har en gjeng med veldig faglig dyktige håndverkere. I løpet av 2017 har selskapet et mål om øke staben.


171115 MM4


- Fremtiden er miljø. Og det er å velge løsninger som gjør at man ikke binder seg, men har full fleksibilitet i både fem og 10 år fremover. Det finnes mange aktører som oss i markedet, men det er ingen som er organister som oss. Vi har kontroll fra den minste lille skrue, til at nøkkelen står i døra og lokalene kan tas i bruk. 

Les mer...

2017-03-27 12:30

184038Pokemon_1

Barns leketøyvaner i endring: Disse lekene vil prege 2019

Artikkel Barn i dag må forholde seg til en verden som preges av en stadig økende digitalisering. Dette fører selvsagt til endrede vaner på leketøysfronten.
191016w7

Skaper gode kunderelasjoner gjennom involvering av kunden

Artikkel Bygg Teknikk Lyngdal AS involverer mer enn gjerne kunden ved prosjektering og tegning. Slikt blir det gode kunderelasjoner av.

  Kontaktinformasjon

  • Moelven Modus AS
  • E-post
  • Hjemmeside
  • Telefon:
   06050
  • Adresse:
   Asfaltveien 1, 2051 Jessheim
  Norskkunsthandverk

  Norsk design – en kulturarv av de sjeldne

  Designbutikken Norway Designs i Stortingsgaten 28 i Oslo, selger nordiske småskalaprodukter - i stor skala. Norway Designs vil at vi omgir oss med norske kvalitetsprodukter, og har en god forklaring til hvorfor.

  Ann-Kristin-Ytreberg-3

  Redder miljøet - én bedrift av gangen

  Bedrift for bedrift, jobber stiftelsen Miljøfyrtårn seg fremover – eller tilbake, til en grønn planet.

  NaimJosefiw4

  Superdesigner

  Design, teknologi og industri - Naim Josefi skaper magi med stor M.

  Arkiv