164068

For dagene som ikke er så enkle

Arvid Alsaker i Kristiansand er gestaltterapeut og spesialist i en pedagogisk-psykologisk rådgivning og har over tredve år bak seg som leder av PP-tjenesten i Kristiansand. Nå er han pensjonist, men arbeider fremdeles som rådgiver innenfor tjenesten. Både erfaring fra studieår og erfaring gjør han til en unik samtalepartner for alle som ønsker litt ekstra hjelp.

Alsaker er født under krigen og kommer opprinnelig fra den lille bygda Stongfjorden. Han studerte i Oslo, og det var også i hovedstaden han fikk første jobb – som forsker i skolen. Da Alsaker studerte, var det behavoirismen fra USA som nærmest var enerådende innenfor psykologien. Men da han kom til Kristiansand til skolepsykologisk kontor og begynte samarbeidet med nå avdøde Nils Magnar Grenstad, kom han borti gestaltterapien.  Han var som skolepsykolog aktiv i innføring av gestaltterapien til Norge og hadde veiledning fra St.Barbara univ. Har i 1997 eksamen i gestaltterapi fra norsk gestaltterapi institutt i Oslo.


- Gestaltterapien har opphav i den tyske gestaltpsykologien og er en måte å orientere seg på. Vi er veldig meningssøkende som mennesker, og det gjør vi gjennom å lage meningsfulle helheter. Et eksempel som gjorde voldsomt inntrykk på meg da jeg studerte, er rett og slett film. Når vi viser bilder i rekkefølge, så er det jo ingen bevegelse der, men hjernen din lager bevegelsen. Filmen er altså basert på dette prinsippet i gestaltpsykologien, forteller han. 


Alsaker kombinerer lang erfaring med faglig dyktighet. Han vet hva gestaltterapien kan bidra med. Både når du trenger eller ønsker mer nærvær, mening, energi og selvtillit, når du har vanskelige valg i livet ditt eller du trenger nærhet til andre og opplever at du ikke får det til. Det samme hvis du er i sorg, i konflikt eller krise, eller den indre stemmen din er for kritisk eller bekymret. Eller kanskje du opplever at din oppmerksomhet er i en evig kamp mellom det du trenger selv og det andre krever. Det er fast timepris på 700 kroner for enkeltpersoner og par, for bedrifter og grupper avtales pris. Han kan også tilby parsamtaler basert både på par og samlivsproblematikk og som også kan handle om oppdragelsesveiledning. Alsaker har videre tilbud om gestaltterapi for tilfeldig sammensatte samtalegrupper med maks tolv deltakere med varighet seks ganger à tre timer for kr 15 300 per deltaker. 


– Men det er du selv som må finne frem til løsninger for deg. Jeg kan bare hjelpe deg å oppdage, oppleve, sortere, ta ansvar og handle for deg selv. Jeg vet at du i ditt erfaringsmateriale kan finne de beste løsningene for deg selv, påpeker Alsaker. 


Utviklingen har gått fremover, både i fag og menneskeforståelse. I dag er det en større bevissthet på at hvis du skal hjelpe folk tilbake til virkeligheten, til arbeid og et sosialt liv, må de forstå sin egen situasjon. De må kunne sette ord på det de kjenner er forstyrrende, og da kommer de til oss, forteller Alsaker. 


- Språk er så viktig for oss som mennesker, og for å forstå min situasjon, må jeg kunne sette ord på den. Vi arbeider med oppmerksomheten på hva du selv trenger, samtidig som du gir oppmerksomhet til forventninger og krav fra omgivelsene. Denne dynamikken står vi midt i her og nå. Da handler det mye om å oppdage mine uferdige erfaringer og gjøre disse ferdig ved finne mine uttrykk og formuleringer, sier han. 


Han forklarer videre ved å bruke førsteperson: Samtidig vil jeg oppdage den indre dialogen hvor jeg finner mine svar og uttrykk for det jeg trenger her nå. Gjennom dette vil jeg oppleve behovet for å separere det som er meg fra det som jeg har tatt inn gjennom det påvirkningstrykk som jeg står i kontinuerlig fra mine omgivelser.  I dette samspillet mellom selv og omgivelsene vil jeg oppdage mine egne ressurser og hvordan jeg ofte bruker disse til å forsvare meg selv mot nærhet og kontakt. Den fundamentale separasjonsproblematikken som jeg hele tiden opplever, er mellom det jeg opplever gjennom mine sanser og det jeg forestiller meg.  I denne fundamentale sammenmiksing misbruker jeg ofte min kontaktevne til å forsvare meg mot erkjennelse av sider ved meg selv som jeg ikke aksepterer og som forstyrrer min evne til ekte nærhet og kontakt i mine omgivelser.  


- Vi er sosiale som mennesker og e avhengige av å høre til. Der er vår evne til nærhet, kontakt og kommuniksjon viktige. Et viktig mål i vår gestaltterapeutiske tilnærming er oppdagelse og bevisstgjøring om holdninger og handlinger som hjelper meg til sosial fungering egen utvikling, påpeker han. 


Dette er en mulighet når du trenger å samtale med erfaren og kompetent rådgiver,

motivator og terapeut som kan dekke hele problemfeltet fra samtaler, rådgiving, veiledning, par- og samlivsproblematikk, gruppeterapi, problematikk knyttet til det å være foreldre, veiledning knyttet til egen spesialisering, oppfølging etter kriser, organisasjons- og personalutviklingsarbeid. 


- Og det er viktig å poengtere at til terapi- og samtaleoppdrag etter sykdomsbehandling vil alltid dette skje i samråd og etter behov under medisinsk oppfølging fra lege, sier Alsaker. 

Les mer...

2017-01-02 16:00

183078jfd

Utvikler nøyaktige tidtakingssystemer for idretten

Artikkel Norskproduserte Emit AS har i 30 år jobbet tett med idrettsforbundene i landet for å utvikle presise tidtakingssystemer. – Vi er i takt med hva idretten selv ønsker, og tar teknologien videre hele tiden.
183085m

Det unike produktet som gjør campinglivet mer komfortabelt

Artikkel Det unike campingvogn-tilbygget CampVest, revolusjonerer nordmenns campingliv ved å tilby mer plass, behagelig varme og endeløse muligheter.

Faktaruta

  • Arvid Alsaker Spesialist Pedagogisk-Psykologisk Rådgivning
  • E-post
  • Telefon:
    975 600 85
  • Adresse:
    Korsvikkilen 99
    4638 Kristiansand
Prest_Marit_red

Naturopplevelsene nordmenn bør oppleve

I samarbeid med turoperatøren Hvitserk, presenterer vi Norges fem vakreste naturopplevelser. 

motorsykkelsandrasds

Opplev de ukjente norske vei-perlene på to hjul

Norge, et mekka for motorsyklister

IMG_3765

Jakten på naturlig skjønnhet

Jan Thomas tar oss med på reisen til godt selvbilde og velvære

Arkiv