173070sdsadsadsd173070sd173070edsdsu173070esdsa173070osda173070pedo173070plod173070

Hvor tror du sørlendinger dumper avfallet sitt?

Hans Christian Hillesund er daglig leder i Maren AS i Mandal. Det er et renovasjonsselskap som gjør en uhyre viktig jobb.

De sørger for at avfall fra både private husholdninger og bedrifter blir tatt hånd om og behandlet på riktig måte.


Maren AS eies av de fire kommunene Mandal, Lindesnes, Audnedal og Marnardal. Det består av fire selskaper, hvor Maren AS er paraplyen. Under der ligger Maren Kommuneservice som tar seg av husholdningsrenovasjon, Maren Miljøservice som håndterer næringskunder samt Maren Eiendom Jåbekk som selger næringstomter.


– Maren Kommuneservice samler inn husholdningsavfall fra cirka 10 500 husstander og 3000 hytter. Her har vi fire gjenvinningsstasjoner. Hovedstasjonen i Brennevinsmyra holder åpent hver dag. I tillegg har vi ansvar for slam-innsamling fra tanker og forbrenningsanlegg. Der er det mest privatkunder vi retter oss mot, forklarer Hillesund.


173070edsdsu


Området til selskapet omfatter mange tjenester og tilbud. De har en gjenbruksbutikk og en gjenvinningsstasjon hvor privatpersoner kan levere plast, treverk, metall og farlig avfall. Lenger inn på tomten har de et område kun for næringskunder. Her ligger det en sorteringshall for næringsavfall, samt store lagringshaller for plast, papir og papp. I tillegg selger de bark og jord.


Som leder for til sammen 16 ansatte og et selskap som utfører en rekke forskjellige oppgaver, kreves det fleksibilitet.


173070


– Vi er veldig fleksible. Det er et av våre beste fortrinn. Her legges det til rette for at næringskunder kan levere også utenom åpningstid. Dette er en kjempefordel for transportører som slipper å vente natten over for å levere avfallet de har med seg. Faste kunder får tilgang til å åpne porten slik at de kan komme hit utenom åpningstidene og levere varene sine. De bare noterer vekten på lasten og leverer dette til oss i etterkant.


– Maren har deponi som er godkjent for mottak av masser til og med tilstandsklasse 5. Det kan være jordmasse fra en entreprenør som skal ha et byggeprosjekt, gips, avfallsstoffer fra kunder som Elkem eller betong. Det er mye som havner på et deponi, og som ikke kan verken brennes eller gjenvinnes. Noen kunder har vi faste avtaler med, mens andre bare stikker innom. 


Også når det gjelder slike leveranser har Maren en stor fordel. På samme området som avfallsanlegget holder til er det bygd en ny flott dypvannskai. Dette gir mulighet for optimalisert transport ved at masser kan leveres med båt og kjøres rett på deponi. Denne løsningen er verdifull både med tanke på å minske utslipp fra transport og å redusere transportkostnadene. Bra for både miljø og kundens lommebok!

Les mer...

2017-09-25 15:45

193029w6

Sørlandets fantastiske skjærgård oppleves best med båt

Artikkel Matros, skipsmegler og båtmontør Eilif Pedersen, mener at båtlivet har blitt fremmed for veldig mange. – Folk må bare oppleve det og ikke være så redd for å hive seg ut!
193015w4

Gjenoppbygger Fredrikstad by

Artikkel – Bygger man by, så bygger man ikke bare boliger; vi skal helst både bo, oppleve og arbeide her, sier Trond Delbekk, administrerende direktør i byutviklingsselskapet Værste AS.

  Kontaktinformasjon

  Norskkunsthandverk

  Norsk design – en kulturarv av de sjeldne

  Designbutikken Norway Designs i Stortingsgaten 28 i Oslo, selger nordiske småskalaprodukter - i stor skala. Norway Designs vil at vi omgir oss med norske kvalitetsprodukter, og har en god forklaring til hvorfor.

  Tone.3

  Skjønnhetseksperten

  Tone Vid Skipá

  Arkiv