Ann-Kristin-Ytreberg-30E2A3167Miljøfyrtårn-skilt

Redder miljøet - én bedrift av gangen

Et tiltak fra en entreprenørbedrift i Kristiansand, skulle bli starten på en bevegelse som tar tilbake naturen. Bedrift for bedrift, jobber stiftelsen Miljøfyrtårn seg fremover – eller tilbake, til en grønn planet.

Bygg- og anleggsbransjen har lenge hatt rykte på seg for å være en miljøversting. Utslipp av tunge kjemikalier, dumping og nedgravning av farlig avfall, står for de verste miljøskandalene på verdensbasis. Det er lettvint å kvitte seg med oljetønner og rester av giftige kjemikalier, men det er naturen, dyrene og menneskene som må leve med konsekvensene.


Kollektivt klimaansvar gjennom handling

På 90-tallet fikk et entreprenørfirma fra Kristiansand nok, og kontaktet kommunen for å få råd om hvilke tiltak de kunne gjøre for å skåne miljøet vårt og helsen til sine ansatte. Dermed ble stiftelsen Miljøfyrtårn født, og de teller i dag 5 635 bedrifter rundt omkring i Norge. Bedriftene som er sertifiserte, oppfyller strenge miljøkrav. Men aller viktigst: de er med på å ta kollektivt miljø- og klimaansvar gjennom felles handling og fremtidsrettede tiltak.


Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn, forteller til Bransjemagasinets lesere hva det innebærer å bli en sertifisert Miljøtårn-bedrift:


– Å bli sertifisert innebærer å gjøre det man kan for miljø og klima - innen det man driver med, og gjennom påvirkning av andre, som leverandører. Man får verktøy til å få oversikt over påvirkningene, man begynner å måle, rapporterer årlig og får et regnskap over sitt miljø- og klimaavtrykk, og jobber med kontinuerlig forbedring.


Satte arbeidsmiljøet i fokus for sine ansatte

Maskinentreprenøren Løvaas Maskin AS i Bergen, fikk utmerkelsen «Årets Miljøfyrtårn 2017». De er én av mange bedrifter innen bygg og anlegg som har tatt miljøansvar gjennom å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, og først ut i sin bransje på Vestlandet til å få sertifiseringen. Kvalitets- og sikkerhetsleder Arild Sundal, ville på eget initiativ at bedriften han jobbet i skulle søke om å bli Miljøfyrtårn.


0E2A3167


Da jeg begynte hos entreprenør Løvaas Maskin AS i januar 2017 som KS-leder, var dette noe av det jeg spurte først om å få gjennomføre. Jeg fikk umiddelbar respons fra daglig leder der svaret var tydelig ja. Ledelsen hadde i flere år hatt som ønske om å starte et arbeid for å få på plass en miljøsertifisering, men det var vanskelig å finne kapasitet i organisasjonen til å ta tak, forteller Sundal.


Og hos Løvaas Maskin var det mye å ta tak i. Da KS-lederen Sundal tok fatt på den lange veien mot ren samvittighet i en møkkete bransje, innså han at det krevdes en stor innsats for å nå kriteriene til Miljøfyrtårn.


Arbeidet startet og jeg fikk raskt se at virksomheten manglet det meste og at det krevdes mye for å nå mål. Over 150 anleggsmaskiner og kjøretøy, 50 mann som jobber med kjemikalier og har et tøft arbeidsmiljø, og innkjøpsrutiner som ikke var styrt. Trinn for trinn ble alle krav imøtekommet. Det ble gjennomført investeringer i nytt materiell, det ble gjennomført flere kurs og opplæring av alle mann, rutiner ble revidert og innført, all avfallshåndtering ble satt i system, og ikke minst satt vi arbeidsmiljø i fokus for oss alle.


Løvaas Maskin byttet ut maskinparken med mer miljøvennlige lastebiler, oppdaterte sitt førstehjelpsutstyr, byttet ut alkaliske rengjøringsmidler med svanemerkede rengjøringsmidler, og startet med kildesortering av så godt som alt av avfall.


– Hvor viktig anser dere at det er med en fremtidsrettet miljøtankegang i bygg- og anleggsbransjen?


Dette er kommet for å bli i bransjen, og vi ser at om vi fortsatt skal være en robust leverandør til offentlige byggherrer, må vi følge utviklingen og aktivt bidra til å levere løsninger som har et mindre miljøavtrykk, avslutter KS-leder Sundal i Løvaas Maskin.


Uvurderlige besparelser

Bygg og anlegg er endelig i ferd med å bli en stueren bransje. Gjennom forsvarlig håndtering av avfall og kjemikaler, økt bevissthet rundt rengjøringsmidler og nye HMS-rutiner, opplever flere bygg- og anleggsfirmaer en markant forbedring i driften etter at de ble en Miljøfyrtårn-bedrift - både økonomisk og praktisk.


– Bygg og anlegg er i ferd med å virkelig få øynene opp for sertifiseringen - spesielt fordi så mange opplever øyeblikkelige besparelser. Vi ser at flere og flere innser at å bli Miljøfyrtårn både er relevant, enkelt og lønnsomt, forteller Ytreberg.


Miljøfyrtårn-skilt


– Hva er Miljøfyrtårns mål, og hvor langt er dere kommet i målsetningen?


– Stiftelsen Miljøfyrtårn har som målsetning at alle virksomheter i Norge skal se på miljø- og klimaansvar som en integrert del av det å drive forretning, på lik linje med slik HMS er blitt i dag. Ikke bare fordi det bør være en selvfølge i forhold til neste generasjoner, men også fordi det er et konkret virkemiddel i den grønne omstillingen - og resulterer i både besparelser og nye forretningsmuligheter.


En Miljøfyrtårn-sertifisering bidrar til å på sikt bekjempe de store miljøkjeltringene, og det er ikke bare bygg og anlegg som er den store synderen. Alle bransjer har noe de kan bli litt bedre på, enten det er en matvarebutikk som kan redusere bruken av plastposer, et rengjøringsfirma som kan bytte ut miljø- og helseskadelige rengjøringsmidler med miljømerkede rengjøringsmidler, eller et kontor som kan resirkulere og begrense papirmengden. Ved å bli en Miljøtårn-sertifisert bedrift, signaliserer vi at vi vil være delaktig i å gjøre en innsats for klima, miljø og helse – for kommende generasjoner og all fremtid, før det er for sent.

Les mer...

2018-07-13 10:00

192023w6

Denne byen har flest soldager i Norge

Artikkel Skjærgårdsidyll, kulturhistorie og spennende opplevelser lokker Nordmenn til å feriere i eget land. – Vår del av Norge er jo kulturhistorie.
193012w2

Gjenvinnerne i Nord-Norge

Artikkel Østbø AS gjør det meste innen industrirenovasjon. – Vi transporterer, leier ut containere, sorterer alt av næringsavfall, farlig avfall og ee-avfall, og er Nord-Norges største aktør innen sugebil og industrireingjøringsmarkedet.
  NaimJosefiw4

  Superdesigner

  Design, teknologi og industri - Naim Josefi skaper magi med stor M.

  Tone.3

  Skjønnhetseksperten

  Tone Vid Skipá

  Norskkunsthandverk

  Norsk design – en kulturarv av de sjeldne

  Designbutikken Norway Designs i Stortingsgaten 28 i Oslo, selger nordiske småskalaprodukter - i stor skala. Norway Designs vil at vi omgir oss med norske kvalitetsprodukter, og har en god forklaring til hvorfor.

  Arkiv