christian1christian12

Usikre tider i boligmarkedet

Det er få markeder som svinger like mye som boligmarkedet. Et prisfall kan komme som lyn fra klar himmel og snu opp-ned på tilværelsen for boligselger og potensielle kjøpere.

Bransjemagasinet tok en prat med Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Dreyer har jobbet som eiendomsmegler i en årrekke, og han er ekspert på spørsmål innen boligprisutvikling - og egentlig det aller meste innen eiendom.


I denne artikkelen deler Dreyer sine beste tips ved kjøp og salg av bolig med Bransjemagasinets lesere. Han begynner med å fortelle om utviklingen i boligmarkedet gjennom 2017, som var det svakeste året på ti år. Men vil den negative trenden fortsette også i 2018?


– Året som gikk er det svakeste året prismessig i det norske boligmarkedet siden finanskrisen fra høsten 2007 til desember 2008. Det ble totalt et fall i de nominelle boligprisene i 2017 på 1,1 prosent, der markedet utviklet seg spesielt svakt fra april og ut året. Fallet ble sterkest i Oslo med en nedgang på 10,5 prosent. Av de store byene fulgte Kristiansand med - 3,5 og Stavanger med - 3,1 prosent. Bergen, Trondheim og Tromsø startet året sterkt, men opplevde gjennom høsten en klar nedgang. Året samlet endte byene på henholdsvis 0,0, 2,4 og 2,3 prosent, forteller Dreyer.


Svakest prisvekst i landet
Bergen
Trondheim
Tromsø


Dreyer forteller videre at i 2016 var boligprisveksten sterkest i Oslo, og lå da på over 26 prosent. Men ifølge Dreyer opplevde hovedstaden et kraftig fall allerede året etter. Områdene rundt hovedstaden med pendleravstand til Oslo, har derimot fått en sterk vekst prisutviklingsmessig gjennom 2017.


Sterkest pris vekst i landet
Hamar med Stange
Fredrikstad og Sarpsborg
Drammen med omegn


Hvordan ser boligmarkedet ut per i dag, har prisene gått opp eller ned?


– Vi fikk en oppgang over hele landet i januar måned. Dette er som normalt, det er svært sjelden vi ser prisnedgang i årets første måned. Årsaken til det er at januar er en måned som ofte preges av at det er mange «nyheter» i markedet. Dette er årsaken til at vi «alltid» får en vekst i prisene i januar og august måned.


Trendene er derimot noe annerledes i Oslo, som for øvrig har blitt friskmeldt etter et år med kraftig prisregulering. Visninger har tatt seg opp, og folk har fått opp både lysten og motet for å kaste seg ut i budrunden igjen. Men i Stavanger råder det fortsatt usikre tider, og den ustabile børsen gjør ikke folk mindre urolige.


Skal vi tro Dreyer, kan boligkjøpere og folk flest derimot senke skuldrene.


– Utviklingen på børsen påvirker ganske mye i det dyreste segmentet i boligmarkedet. Men i det mer ordinære markedet har dette nærmest ingenting å si før dette påvirker større deler av norsk økonomi. De viktigste driverne er renten, arbeidsmarkedet, befolkningsveksten og boligbyggingen. Børsuroen er langt unna å påvirke dette for øyeblikket.

Bankene er bedre rustet

Da finanskrisen rammet verden for ti år siden, førte det til kraftige omveltninger også i Norge. Handelsmarkedet og boligmarkedet ble svekket, og det ble vanskeligere å få lån hos bankene, som igjen resulterte i en negativ framtidsutsikt for boligkjøpere- og selgere. Men hva kan konsekvensene bli for boligmarkedet nå dersom vi får et like kraftig børsfall som finanskrisen i 2008?


– Skjer noe tilsvarende denne gangen så vil det åpenbart få effekt. Men det er tvilsomt, blant annet fordi bankene siden den gangen gjennom regulatoriske krav har bygget seg opp store balanser for å kunne møte nettopp slike situasjoner bedre, forteller Dreyer til Bransjemagasinet.


Hvilke steder er det vanskeligst å selge bolig i dag og motsatt?


– Det er fremdeles i Agderfylkene, Rogaland og deler av Vestlandet det tar lengst tid å selge bolig. Tradisjonelt er «tempoet» i markedet raskest i byene, men dette avhenger også mye av hvor stort tilbud som ligger i markedet i forhold til boligbehovet. Her varierer det voldsomt rundt om i landet.
Boligmarkedsekspertens beste tips til boligkjøper

 • Kjøp bolig når behovet er der, og handle utfra behovene man har.
 • Kjøp og selg i det samme markedet. Det er nemlig vanskelig å treffe topper og bunner i konjunkturene.
 • Bruk hjertet når du skal finne deg en bolig, men hjernen når du skal by: Bestem deg før budrunden hvor høyt du skal gå, og gå ikke høyere enn makstaket du har satt.  Boligmarkedsekspertens råd til boligselger ved usikre tider

 • Ta ut noe mer «buffer» i budsjettene dine. Slik det var i fjor høst var det usikkerhet på hva man kunne oppnå for sin egen bolig, det er det viktig å ta høyde for når man kjøper ny bolig.
 • Selg før du kjøper ny bolig, i alle fall om du opplever usikkerhet i forhold til egen økonomi. Da vet du akkurat hvor langt du kan gå, og du minimerer risikoene for å tape penger på boligkjøpet.
Les mer...

2018-03-23 14:30

191019w4

Sjokktall: Norge vil trenge 50 000 håndverkere om noen få år

Artikkel – Vi står med store bygningsmasser i Norge som det ikke undervises i noen obligatoriske byggfag i dag, og det er ganske skremmende.
192006w1

Blåser liv i båtsortimentet

Artikkel Med mye drahjelp fra kona, har daglig leder i Strømøy Båtverksted, Kjell-Erik Østerbø, begynt å tegne og designe båter tilpasset nordiske forhold.
  Norskkunsthandverk

  Norsk design – en kulturarv av de sjeldne

  Designbutikken Norway Designs i Stortingsgaten 28 i Oslo, selger nordiske småskalaprodukter - i stor skala. Norway Designs vil at vi omgir oss med norske kvalitetsprodukter, og har en god forklaring til hvorfor.

  Tone.3

  Skjønnhetseksperten

  Tone Vid Skipá

  NaimJosefiw4

  Superdesigner

  Design, teknologi og industri - Naim Josefi skaper magi med stor M.

  Arkiv