124131NO---Ard-Arealplan

Leiande på arealplanar

Ard arealplan as har areal- og samfunnsplanlegging som sitt arbeidsfelt. Dei ynskjer å ta aktivt del i samfunnsutviklinga, og legg stor vekt på å granske breitt og målretta når dei utviklar nye planar.


Målet er å finne fruktbare løysingar som kan bidra til positive ringverknadar i lokalsamfunn og samfunn elles. Dette vert gjort gjennom nøye vurderingar av alt frå rikspolitiske retningsliner og infrastruktur, til kulturminne og landskap.

Dei tilsette har bakgrunn og utdanning som arealplanleggjarar, landskapsarkitektar, samfunnsplanleggjarar og ingeniørar – difor har Ard arealplan brei og variert kunnskap innan sitt felt.

For oppdrag som krev spesialisering innan andre fagfelt, har føretaket utvida samarbeid med andre konsulentar som til dømes arkitektar, geologar og arkeologar. Kundane til Ard arealplan varierer frå grunneigarar til eigedomsutviklarar, kommunar og andre offentlege aktørar.

Ard arealplan har vekse jamt sida opprettinga i 2008. Føretaket har no åtte tilsette, og i fylgje dagleg leiar og seniorplanleggjar Geir Håland, er føretaket no ein av dei leiande aktørane på Vestlandet innan arealplanlegging. Håland og hans kollegar er for augneblinken engasjert i mellom anna eit omfattande prosjekt på Espevoll i Osterøy som vert det største næringsområdet i Bergenstraktene.

For å oppretthalde høg kvalitet og produktivitet på oppdraga deira, og for å sikre problemfri datautveksling til kommunane, har Ard arealplan hatt ei medviten satsing på moderne programvare og utstyr i sitt føretak. Føretaket er til ein kvar tid oppdatert på dei nyaste programversjonane, og med tilsette med høg fagkunnskap, leverar dei planar av høg kvalitet.

Les mer...

2012-11-02 13.15

sigmund-eTgMFFzroGc-unsplash

Digitale møter: Tips for nybegynnere

Artikkel Sagt ja til å holde dine første digitale møter? Tips om hvilken plattform, tekniske problemer & møteagenda finner du her.
industriporter5

Porter til private og industri: Derfor er det viktig å benytte seg av en seriøs aktør

Artikkel Industriporter AS, både selger, monterer og utfører service på porter. De har en lang fartstid, mange faste kunder, og dekker et stort geografisk område med sitt imponerende brede utvalg av porter av alle slag!

Kontaktinformasjon

93909511-f1e9-468e-bcc8-216c5ed2a48ehttps-__unsplash.com_photos_3XQI4AjG36c

Hvem har ansvaret for brannsikkerheten i borettslag og sameier?

Ansvaret for brannsikkerheten i et borettslag eller sameie er delt mellom eieren av bygget og styret. Men beboere har også et ansvar. Her kan du lese mer.

Picture1

Hvilke typer stomi finnes? Få gode råd om stomiutstyr her!

I Norge lever mange med stomi. Les om de 3 vanligste typene stomi: colostomi, ileostomi og urostomi.

compare-fibre-e5sTz361Jzg-unsplash

Farvel til tradisjonell leksehjelp?

Da foreldregenerasjonen var ung og selv gikk på skolen, var det vanlig at far eller mor måtte hjelpe med leksene etter skoletid. Dette har fungert i flere tiår, men kan også føre til sosiale ulikheter.

article1

Beste stedene å campe i Norge

Norge er et campingparadis, med sitt dramatiske landskap og overflod av campingmuligheter. Enten du leter etter en avsidesliggende campingplass ved sjøen eller på fjellet, har vi dekket deg.

hellofresh

Hvordan skape mer hygge på kjøkkenet

For mange er matlaging bare en av hverdagens plikter, en ndvendighet som nesten går på autopilot. Brødskiver smøres, poteter koker og oppvasken går, alt uten at du tar deg mye tid til å tenke over det. Kjøkkenet er gjerne ikke det første rommet du forbinder med hygge og kos, men vi mener det burde være det.

sport24

Faktorer å tenke på ved valg av treningsklær

Liker du å trene, men hater klærne du må ha på deg? Vel, du er ikke alene. Mange mennesker føler det slik. Derfor prøver sportsklærfirmaer alltid å komme opp med nye og innovative måter å gjøre klærne deres mer komfortable på.

Arkiv