124131NO---Ard-Arealplan

Leiande på arealplanar

Ard arealplan as har areal- og samfunnsplanlegging som sitt arbeidsfelt. Dei ynskjer å ta aktivt del i samfunnsutviklinga, og legg stor vekt på å granske breitt og målretta når dei utviklar nye planar.


Målet er å finne fruktbare løysingar som kan bidra til positive ringverknadar i lokalsamfunn og samfunn elles. Dette vert gjort gjennom nøye vurderingar av alt frå rikspolitiske retningsliner og infrastruktur, til kulturminne og landskap.

Dei tilsette har bakgrunn og utdanning som arealplanleggjarar, landskapsarkitektar, samfunnsplanleggjarar og ingeniørar – difor har Ard arealplan brei og variert kunnskap innan sitt felt.

For oppdrag som krev spesialisering innan andre fagfelt, har føretaket utvida samarbeid med andre konsulentar som til dømes arkitektar, geologar og arkeologar. Kundane til Ard arealplan varierer frå grunneigarar til eigedomsutviklarar, kommunar og andre offentlege aktørar.

Ard arealplan har vekse jamt sida opprettinga i 2008. Føretaket har no åtte tilsette, og i fylgje dagleg leiar og seniorplanleggjar Geir Håland, er føretaket no ein av dei leiande aktørane på Vestlandet innan arealplanlegging. Håland og hans kollegar er for augneblinken engasjert i mellom anna eit omfattande prosjekt på Espevoll i Osterøy som vert det største næringsområdet i Bergenstraktene.

For å oppretthalde høg kvalitet og produktivitet på oppdraga deira, og for å sikre problemfri datautveksling til kommunane, har Ard arealplan hatt ei medviten satsing på moderne programvare og utstyr i sitt føretak. Føretaket er til ein kvar tid oppdatert på dei nyaste programversjonane, og med tilsette med høg fagkunnskap, leverar dei planar av høg kvalitet.

Les mer...

2012-11-02 13:15

IMG_0675

Viktig med veiledning når du handler møbler

Artikkel Utvalget av møbler og innredning har aldri vært større. Svein Taraldsvik og Bente Rasmussen ved Møbelringen Egersund, mener derfor at veiledning er blitt en viktig del av kundebehandlingen.
byggmakker1

Byggevarer for proffkunden med logistikk i høysetet

Artikkel Carlsen Fritzøe Sørlandsparken har byttet navn til Byggmakker Kristiansand, men du finner fortsatt de samme fagfolka og spesialistene som gir proffkundene en trygg og god veiledning. Og så er de fortsatt...

Kontaktinformasjon

67532874

Et plantebasert liv - for helsa, dyrene og miljøet

Bransjemagasinet har gått i dybden på det vegetariske kostholdet og hvordan et plantebasert kosthold påvirker dyrene, vår helse og vårt klimaavtrykk her på jorda.

193w2

Et hytteliv på svenskekysten

Idylliske Bohuslän lokker mange sol- og badelystne nordmenn over svenskegrensa – sommer etter sommer. Bransjemagasinet har pratet med to erfarne feriehus-meglere, som forteller at de stadig får henvendelser fra kjøpelystne nordmenn.

Tone.3

Skjønnhetseksperten

Å leve av sin egen blogg er en drøm for mange. Men bak skjønnhetsbloggenes glossy image, skjuler det seg lange dager. Stylist, skjønnhetsekspert og journalist Tone Vid Skipá, gir oss et innblikk i hennes hverdag.

Arkiv