164040 SO164040 SO0164040 SO1164040 SO2164040 SO3

Sammen på veien mot et bedre liv

Stiftelsen Østerbo videregående skole i Halden står for nye muligheter. Faglig dyktige ansatte hjelper voksne til å fullføre videregående skole og få et bedre liv, på deres egne premisser. Det er aldri for sent å starte på nytt.

- Alle våre elever sliter med noe som gjør at de har behov for tettere oppfølging enn de får i en vanlig skole. Mange har ADHD, konsentrasjonsvansker eller generelle lærevansker. Langvarig rusmisbruk blir jo også definert som en skade som gjør læringsarbeid vanskelig. Men jo lenger de er rusfrie, jo lettere har de for å ta til seg ny kunnskap. 


Helge Vatne er rektor ved Stiftelsen Østerbo videregående skole, en kristen skole godkjent for funksjonshemmede. Skolen startet opp i Florø på slutten av 80-tallet, men flyttet i 2008 til Østerbo ved Halden der Stiftelsen Evangeliesenteret driver et stort senter for rehabilitering etter rusmisbruk.


- Her kommer vi inn som en del av rehabiliteringen, ved å være et skoletilbud for de som er inne til rehabilitering. Skolen har plass til 66 elever, og har opplæring på tre yrkesfaglige utdanningsprogram. Det er helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag samt bygg- og anleggsteknikk. I tillegg har vi en klasse for påbygning til generell studiekompetanse. 


- Mange hos oss har prøvd seg på videregående skole før, men har bare fullført og fått karakter i enkelte fag. Kanskje har de hatt for mye fravær eller fått stryk i noen fag. Hos oss tar elevene derfor de fagene de ikke har karakter i fra før. Skolen er åpen for alle, men man må ha en eller annen grunn som tilsier at eleven har behov for særskilt tilrettelegging av opplæringen. Det kan være et papir fra ungdomsskolen på at de sliter med ADHD, at de har generelle læringsvansker eller at de er tatt inn til rehabilitering etter rusmisbruk. Utover det er skolen åpen for alle, akkurat som en offentlig skole, forklarer Vatne.


Flertallet av elevene er voksne, og snittalderen ligger på 25-30 år. Østerbo videregående skole ønsker å være en skole for de som allerede har prøvd seg på videregående, men ikke fått det til. De vil være et tilbud for mennesker som har vært inne til rehabilitering for rusmisbruk, og det er der nisjen deres ligger.


- Vi har akkurat samme læreplan som i offentlig skole, med ett unntak: vi har kristendomskunnskap i tillegg til de vanlige fagene. Ellers er klassene våre mindre. Maks-antallet er 18 elever fordelt på to årstrinn, så det er maks ni elever i hver klasse. I allmennfag og fellesfag, og i matematikk for eksempel, deler vi klassene i mindre grupper slik at alle får tilrettelagt opplæring ut fra sine behov. I tillegg får de tett oppfølging, for vi er en liten skole med veldig kort avstand mellom lærere og elever. Både fordi gruppene er små, og fordi vi er åpne og prøver å være veldig tett på. Vi spør folk om hvordan de har det, og innkaller til jevnlige samtaler når folk ønsker det. Det gjør vi fordi vi tror at jevnlig kontakt og samtaler kan holde motivasjonen oppe til å ikke bare ønske en ny kurs, men til å også gjennomføre det. Så der ligger vår styrke, på tett oppfølging.


Skolen har i utgangspunktet ikke et ordinært internat-tilbud, men de av elevene som er rusmisbrukere og er tatt inn til rehabilitering, bor på stedet. Evangeliesenteret har ansvaret for rehabilitering, innlosjering, mat og treningsopplegg, mens på dagtid er de elever ved skolen. Egne aktiviteter om ettermiddagene og kveldene byr på alt fra forskjellige kristne møter til trim i gymsalen, sykkeltrening, et fotball-lag som er med i bedriftsserien og volleyball. Tilbudet legger ekstra vekt på fysisk aktivitet som en del av rehabiliteringen. 


- Det skal sies at vi også mister elever underveis. Noen sprekker og får tak i rus igjen. Konsekvensen blir da at de blir utvist fra senteret. Mange av dem kommer tilbake hit igjen, de får nye sjanser. 


Men fordelen med å komme til oss, er at de som har levd et liv med rusmisbruk får en unik sjanse til å få livet tilbake på rett kjøl. Og det er jo derfor de har kommet hit. Her møter de andre som kjemper den samme kampen, for det er en kamp å motstå suget etter rus. Her er de flere sammen om å skifte retning i livet, og det betyr mye. 


Mange som kommer til Østerbo har store lærevansker. De vil kanskje aldri få et vitnemål med karakterer som er interessante for en arbeidsgiver. Men gjennom et tett samarbeid med PPT-tjenesten i Halden, skreddersyr skolen et opplegg hvor elevene får en mindre kompetanse som de blir gode på og får papirer på. 


- Ikke alle skal bli gourmetkokker på en stjernerestaurant. Noen må også lage frokosten på et hotell hver morgen. Nettopp derfor gjelder det å finne de oppgavene som kan passe til hver enkelt. Disse oppgavene og denne kompetansen er også veldig nyttig for arbeidslivet, avslutter Helge Vatne.

Les mer...

2016-12-01 12:00

172026-6

Kunstner i slektens fotspor

Artikkel Kunstneren Aase Birkhaug kommer fra en respektert kunstnerfamilie, er i slekt med selveste Henrik Ibsen og har malt siden barndommen. Gjennom de siste årene har Birkhaug høstet bred internasjonal anerkjennelse...
172050ddsvo

Lagar gull av havets sølv

Artikkel Mange av oss kunne gjerne tenkt oss eit høgare energinivå. Med kosttilskotet Romega kan dette vere eit godt steg på vegen. Romega har også dokumentert effekt på hjerne, hjarte og auge. Produktet har beskyttande...

  Faktaruta

  DFDS_puff

  DFDS Seaways

  Et jobbmøte utenom det vanlige

  puff_Matej Kastelic

  Event.no

  Et vellykket arrangement

  Arkiv