183058å183058fjkddkd183058183058f183058fjdkal183058jf183058lfda183058pø

Kickstarter fôrproduksjon etter oppgradering

Laksefôrfabrikken Ewos AS avd Halsa, har etter måneders pause med oppgradering, startet opp produksjonen igjen og er klare for å ta imot ennå større volum. – Vi skal nå nye høyder!

Etter fire måneder har fabrikken, som ble kjøpt opp av Cargill Aqua Nutrition i 2015, startet opp igjen produksjonen av laksefôr til oppdrettsnæringen for fullt. Hjørnestensfabrikken i Halsa led en betydelig nedgang i produksjonen etter at Marine Harvest trakk seg ut som kunde, og ble selvforsynt med egen fabrikk i 2015. Etter et omfattende prosjekt har nå maskineri og lokaler blitt fornyet som følger eierskiftet, og fabrikken er i full gang med å øke produksjonen igjen.


– Vi har fått en sterk aktør i ryggen, og fått gode midler til å oppgradere anlegget. Produksjonen er i gang igjen, og vi er klare for ny kamp og nye forsyninger, sier en entusiastisk fabrikksjef Herulf Olsen.  


Halsafabrikken leverer fôr til kunder mellom Hitra i sør til Finnmark i nord, som blant annet SalMar, Cermaq, NRS Troms og Finnmark, Lovundlaks, Gratangslaks og Kleiva Fiskefarm.


183058pø


Spiser seg opp
Fabrikken startet opprinnelig som sildoljefabrikk i etterkrigsårene, og skiftet gir til laksefôrfabrikk i 1989. Med en beskjeden produksjonsstart med én linje og 10.000 tonn fôr i året, forteller Olsen nå at de produserer årets mengde på en halv måned. Maksvolumet ligger godt over 200.000 tonn i året.


– Årene før Marine Harvest ble selvforsynt var rekordår for oss. Da 25-30 prosent ramlet vekk ble det overkapasitet på fôr i markedet, og vi ligger nå på rundt 130.000 tonn i året, sier Olsen.


Konkurransen er ganske tøff i fiskefôrmarkedet, bekjenner Olsen. I tillegg til å ha hatt overskudd på fôr i markedet har det også dukket opp andre aktører med effektive linjer.


– Men jeg regner med vi spiser oss opp igjen på volum ganske raskt, ler Olsen.


183058jf
Spennende næring
Fabrikksjefen forholder seg derimot rolig til den store konkurransen og har ingen tvil om Ewos Halsas plass i den voksende næringen.


– Vi merker optimismen rundt at lakseoppdrettsnæringen går godt. Det siste året har behovet for smoltfôr nesten fordoblet seg, og det bygges stadig nye anlegg for smoltoppdrett. Når du ser på det fantastiske eventyret til næringen og hvordan den begynner å bli industrialisert og det begynner å bli ordentlig system på det – det er utrolig spennende å følge med på, sier han.


– Vi skal tilbake til gamle høyder, det ser jeg for meg at vi kommer til å få til.

Hardt beite gir hardt arbeid

Fabrikksjefen kom selv inn i næringen i 2014 etter å ha vært i gjødselproduksjonsbransjen siden ungdomsårene.
– Jeg startet med vedlikehold, deretter gled jeg mer over på produksjonssiden og de siste årene i Yara var jeg driftsleder på pakkeri, kai og lagerområde, sier han.


Hans lange erfaring fra gulv til ledelse sikret han jobben som produksjonsleder hos Ewos, og nå jobber han sammen med 30 ansatte. Syv personer i administrasjonen, seks på vedlikehold og 17 faste ansatte i produksjonen, samt et tillegg av cirka ti sesongarbeidere ved behov.


– Når laksen beiter på det hardeste mellom juni og november, holder vi fabrikken gående fra mandag til lørdag med kun en dags pause. Da bruker vi tiden godt til å holde lokalene rent og utfører nødvendig vedlikehold. Det kan jammen være tøft i høysesongen, sier han.

– Lærlinger holder oss på tå
Olsen skryter godt av sine ansatte, og er svært fornøyd med kvaliteten på arbeidsstaben.


– Det er en veldig stabil arbeidsgruppe og det er lite turnover blant de ansatte. Vi har også tatt et voldsomt steg fremover på HMS - særlig på sikkerhet, og det er stort fokus på det blant de ansatte som gjør at moralen er svært høy.
Han forteller at de foreløpig må vente med å ansette flere faste ansatte, men vurderer dette fortløpende etter hvert som volumet stiger. I tillegg til det faste personellet har fabrikken et ønske om å holde et høyt antall lærlinger ved både vedlikehold og produksjon.


– Det er en utrolig fin ressurs å ha i bedriften. En ting er å ha spreke ungdommer som er lærevillige og arbeidsvillige, det andre er jo selvfølgelig at det gjør noe med oss som er eldre i bedriften, vi må skjerpe oss! Vi skal lære disse ungdommene det de skal læres opp i, ingenting er bedre læring enn å lære bort noe, sier han.

Les mer...

2018-05-30 09:15

185076w3

Viktigheten av å ringe rett nummer

Artikkel Vifa Bilberging i Bodø frakter alt som kan stå på åpen last og redder bilister i nød. Daglig leder i bilbergingsfirmaet; Tom Remi Hansen, påpeker viktigheten av å ringe rett nummer ved en utforkjøring.
185061w11

Industriell rørlegging i særklasse – er med på prosjekt fra start til slutt

Artikkel Forretningsidéen til Stadpipe AS er en tredelt rørproduksjon i henholdsvis oppdrett, fiskeri og industri – med en grundig utførelse helt fra gul lapp til ferdig prosjekt.

  Kontaktinformasjon

  Norskkunsthandverk

  Norsk design – en kulturarv av de sjeldne

  Designbutikken Norway Designs i Stortingsgaten 28 i Oslo, selger nordiske småskalaprodukter - i stor skala. Norway Designs vil at vi omgir oss med norske kvalitetsprodukter, og har en god forklaring til hvorfor.

  Ann-Kristin-Ytreberg-3

  Redder miljøet - én bedrift av gangen

  Bedrift for bedrift, jobber stiftelsen Miljøfyrtårn seg fremover – eller tilbake, til en grønn planet.

  IMG_3765

  Jakten på naturlig skjønnhet

  Jan Thomas tar oss med på reisen til godt selvbilde og velvære

  Arkiv