182053.jpg SM1182053.jpg SM2182053.jpg SM3182053.jpg SM4182053.jpg SM5

Safeman - med pasjon for helhetsløsninger

I Blekinge i Sverige, finnes det et firma som bidrar til å sette svensk industri på kartet.

Med en eier som har jobbet i IKEA i cirka 20 år der han var ansvarlig for innkjøp i Sør-Amerika og Nord-Amerika med plassering i Los Angeles, har han nå havnet i Olofström i Sverige. Denne gang med et firma som tenker ned til de små detaljene for å tilby helhetlige løsninger.


182053.jpg SM5


Stephan Bengtsson, administrerende direktør for Safeman gjennom ti år, har nå også tittelen eier av firmaet. I firmaet finnes også datteren Frida, sammen med øvrige medarbeidere i Olofström, Trelleborg - og til og med  

Rwanda.


– Jeg ser det som en fantastisk fordel å jobbe med pappa. Jeg jobber med marked og salg, selv om det i dag ikke føles som en jobb men i stedet som en utdannelse. Det er veldig høy takhøyde og litt som å ha en mentor 24 timer i døgnet, sier Frida.


Det er ikke helt lett å forstå hva firmaet driver med. Stephan forklarer:

– Safeman er et unikt firma av den enkle grunnen at der alle andre prater om core-business, så er vår core-business det å ikke ha en core-business. Vi har et utrolig bredt spenn som kan oppleves som sprikende. Men det er det som gjør oss unike. Vi jobber med utvikling av teknikk, materiale og også mennesket.


Via Prefence, ett av Safemans nisjevaremerker, utvikler og selger firmaet utrustning til lette transportbiler som for eksempel Volkswagen, Peugeot og Citroën. Det kan være interiørbekledning for å øke komforten samt gjøre bilene mer lyddempende.


Ved vår rundvandring i firmaområdet kommer vi fram til et stort, robotisert anlegg. Stephan forteller at Safeman i samarbeid med en større kunde har utviklet en helt ny produksjonsteknikk som i global sammenheng innebærer at produksjonskostnaden i anlegget er den i særklasse mest kostnadseffektive som finnes i dag. Dette anlegget går i tre skift hos Safeman.


182053.jpg SM4


Firmaet bygger i skrivende stund en fabrikk i Rwanda, og Frida forteller at hun allerede har besøkt landet hele åtte ganger. Rwanda er et land som er i sterk økonomisk vekst, og både Stephan og Frida vitner om det høye ambisjonsnivået de møter der. Satsingen innebærer et mobilt vannrensesystem som drives av solceller, helt uten kjemikalier. Dette er et samarbeid med et firma i Lund, Watersprint, som bruker UV-LED-lamper for å rense vannet. En teknikk som bygger på kunnskap som ble premiert med Nobelprisen i fysikk i 2014. Det ultrafiolette lyset uskadeliggjør bakterier og desinfiserer vannet slik at det blir drikkbart.


Målet med Safewater, som systemet kalles, er å øke livskvaliteten for menneskene på det afrikanske kontinentet. Dårlig vann gir diaré og sykdommer, som selvfølgelig fører til en negativ påvirkning for menneskers liv. Helsesentre og skoler viser stor interesse for produktene, som har potensiale til å bli en del av løsningen på et stort verdensproblem; mangelen på rent vann.– Det er en mangefasettert satsing, mener Stephan. Jeg pleier å beskrive den med uttrykk som «vi skal ikke tape penger» de første årene. En lønnsomhet på sikt er nødvendig for å kunne videreutvikle virksomheten. Firmaet i Rwanda har 50 prosent landsbyggere og 50 prosent svensker i styret, og der sitter det en kvinnelig administrerende direktør. For oss er det viktig å binde sammen Rwanda og Sverige, og derfor skal vi ha lokalbefolkning i både styret og ledelsen.


182053.jpg SM2


– Spontane innsamlinger er blitt startet av Safemans ansatte, slik at vi kan ta med oss klær og leker i våre containere til barna i Rwanda. Dessuten har våre medarbeideres barn startet innsamlinger i skolene sine med det samme formålet. Det er noe vi ikke hadde regnet med, men som gjør oss helt henførte, sier Frida.


Viljen til å utvikles og finne helhetsløsninger, gjennomsyrer hele intervjuet. Jo mer Stephan prater om sine tanker og ideer, desto mer vil man høre. Han har en spennende tankegang om arbeidsformat og ansettelsesformer.


– Vi hører på våre medarbeidere, og har tillit til dem. Vi vil at de som jobber for oss skal se jobben som en stimulerende del av livet. Med det skal også finnes en respekt for familie og fritid. Vi har utviklet veldig mye teknikk innen industrien. Men ikke de humane systemene. Jeg vil påvirke dette. Jeg vil at alle våre medarbeidere skal føle at de er delaktige. I helheten. At det finnes mot til å teste grenser. Ikke stoppe opp. Når stemningen er at vi brenner og vil, da forstår kundene.


– Alt vi gjør kan vi gjøre litt bedre. Det er en smitte fra Ingvar Kamprad. Stephan nevner sitt livsmotto: Livet er for kort for å ha det kjedelig. Et motto han har forsøkt å leve etter siden han var 20 år gammel.


– Får vi spørsmålet: Hva gjør dere på Safeman? Svarer vi: Hva trenger dere?

Les mer...

2018-04-17 13:15

194004w6

Visuell inspeksjon i nye høyder

Artikkel Droneinspeksjoner har etablert seg som en raskere og tryggere måte å utføre inspeksjoner på. Nordic Industries har allerede lang erfaring med termografering og 3Dmodellering.
194010w5

Slik ble Matfikseren en cateringsuksess

Artikkel Matfikseren AS, lover tradisjonsrik husmannskost for norske ganer, samtidig som de har en unik evne til å tilpasse seg etter våre matpreferanser – som er i konstant endring.

  Kontaktinformasjon

  Tone.3

  Skjønnhetseksperten

  Tone Vid Skipá

  Norskkunsthandverk

  Norsk design – en kulturarv av de sjeldne

  Designbutikken Norway Designs i Stortingsgaten 28 i Oslo, selger nordiske småskalaprodukter - i stor skala. Norway Designs vil at vi omgir oss med norske kvalitetsprodukter, og har en god forklaring til hvorfor.

  Arkiv