Håndering av personopplysninger R&D Forlag AS

Hva bruker R&D Forlag mine personopplysninger til?

I R&D Forlag samler vi inn og bruker personopplysninger i forbindelse med både publisering og kommersielle samarbeid. Dette for å kunne publisere våre artikler og for å gi leserne og brukerne våre de beste digitale markedsførings- og lesetjenestene. Generelt bruker vi opplysningene til:

  • Lage relevant innhold, for eksempel gjennom artikler, videoer og bilder.
  • Personopplysninger kan også brukes i kundeforhold.
  • Til kontaktinformasjon i forbindelse med korrektur, kundekontakt og så videre.


I de fleste tilfeller assisterer R&D Forlag i forbindelse med publisering av personopplysninger for våre oppdragsgivere. Dette innebærer at opplysningene vi håndterer kommer direkte på fra våre partnere og blir publisert eller brukt i enighet med gitte direktiv. Det betyr ikke at vi ikke kan hjelpe deg med håndteringen av dine personopplysninger på våre plattformer. Hvis du har personopplysninger lagret på våre plattformer, kan du fylle ut skjemaet nedfor for å få disse fjernet, gjøre endinger eller få informasjonen tilsendt. I tilfeller der din data har havnet hos oss via partnere eller kunder som står som ansvarlige for opplysningene, kommer henvendelsen til å bli sendt direkte til disse senest i løpet av to uker.


Vi jobber hardt for å gjøre det enkelt å forstå hvordan og hvorfor vi håndterer data. Det vi beskriver over er bare en oversikt, du vil finne mer informasjon lengre ned på siden.


Når vi håndterer personopplysninger, er det vår fremste oppgave å gjøre det på en sikker og riktig måte i tråd med de forventingene brukerne våre har. Vi må oppfylle krav som stilles i norsk og europeisk lovgivning. Blant annet må vi ha klare formål og rettslig grunnlag for behandlingen av opplysningene. Dette betyr at det er du som eier dine personopplysninger. Før vi kan samle inn og behandle opplysningene om deg, må vi forsikre oss om at behandlingen har rettslig grunnlag. Videre må vi passe på at opplysningene slettes når formålet er oppnådd.Hvilke rettigheter har jeg – og hvordan benytter jeg meg av dem?

Du har rettighetene til dine opplysninger, og har rett til å få disse tilsendt. Du har også rett til å gjøre endringer eller slette opplysningene. Du kan be om å få tilbakeholdt personopplysningen dersom du anser at behandlingen er ulovlig. Du har også rett til å motta visse opplysninger i et digitalt format eller overføre opplysningene til et annet selskap, hvis du ønsker det, dette kalles dataportabilitet. Disse rettighetene kommer til å forklares mer detaljert under, og vi kommer til å beskrive hvordan du kan benytte deg av disse.


I punktene nedenfor finner du informasjon om hvilke dine rettigheter er:

  • Rett til innsyn i våres lagring av dine personopplysninger
  • Rett til korrigering av feilaktige opplysninger
  • Du har som hovedregel rett å få dine personopplysninger slettet
  • Rett til å trekke tilbake samtykke
  • Rett til å motsette deg eller begrense behandlingen av personopplysningene


Under visse omstendigheter kan vi behandle personopplysninger der behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser. Dette forutsatt at de registrerte personers rettigheter og friheter ikke veier tyngre. I slike tilfeller har du, den registrerte personen, rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger. Som hovedregel komme vi til å stoppe behandlingen av personopplysningene. Under visse omstendigheter har du også mulighet til å be om at behandlingen av din personlige informasjon blir stoppet eller begrenset. Om du benytter deg av denne rettigheten, kan dine personlige opplysninger bare behandles basert på ditt samtykke eller til andre formål som angitt direkte i personopplysningsloven.


Ytterlig informasjon om dine rettigheter finnes på Datatilsynets hjemmesider.  Din rett til å kopiere dine opplysninger til digitalt format (rett til dataportabilitet).

Du har under visse omstendigheter rett til å få de opplysningene du har gitt til oss i et digitalt format. Du kan også få opplysningene overført til en annen virksomhet, om du ønsker det og om det er forsvarlig. Denne rettigheten gjelder kun informasjonen som behandles ved hjelp av automatiserte metoder, basert på ditt samtykke eller som en del av avtalen med deg. Retten til dataportabilitet dekker kun informasjonen du har gitt oss, enten gjennom for eksempel kontaktskjemaer eller generert ved bruk av våre tjenester.


Vi vil gjøre deg oppmerksom på at det finnes noen unntak fra de rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntakene følger av lovgivningen, og kan for eksempel bety at tilgang ikke er gitt til bestemte opplysning på grunn av andres rettigheter og friheter, eller at visse personopplysninger ikke kan slettes fordi lovgivningen eller andre hensyn stiller krav til lagringstid.Jeg har tidligere samtykket i at mine personopplysninger kan brukes av R&D Forlag. Kan jeg trekke tilbake dette samtykket?

Hvis du har samtykket i behandlingen av dine personopplysninger for bestemte formål, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket. Dette gjelder både om du har gitt dine opplysninger direkte eller indirekte gjennom en av våre oppdragsgivere. Dersom du har gitt opplysningene til en av våre oppdragsgivere, kommer vi til å henvise til den Personopplysningsansvarlige som du har gitt samtykket til. Da skal ditt samtykke til bruk, samt tilbakekalling, skje gjennom Personopplysningsansvarlig oppdragsgiver - det vil si den du opprinnelig ga ditt samtykke til.

Vi kommer i disse tilfellene til å avslutte behandlingen av din informasjon senest i løpet av to uker etter bekreftelse fra Personopplysningsansvarlig, basert på ditt samtykke.


Normalt vil all tilbaketrekning av samtykke, der vi håndterer dine personlige opplysninger, tre i kraft to uker etter at dette har blitt informert om til R&D Forlag AS, men senest seks uker etter at vi har mottatt informasjonen. Denne tilbakekallingen kan gjøres ved direkte kontakt med oss eller via skjemaet nedenfor.

Takk for din besked, Vi vil svare deg snarest mulig!

194004w6

Visuell inspeksjon i nye høyder

Artikkel Droneinspeksjoner har etablert seg som en raskere og tryggere måte å utføre inspeksjoner på. Nordic Industries har allerede lang erfaring med termografering og 3Dmodellering.
193032w1

Håndterer du passord sikkert i din bedrift?

Artikkel Dårlig oppbevarte passord og usikker deling av informasjon kan gjøre din bedrift sårbar. Ellera AS har utviklet et produkt for trygg lagring og deling av sensitiv informasjon, som kombinerer...
Norskkunsthandverk

Norsk design – en kulturarv av de sjeldne

Designbutikken Norway Designs i Stortingsgaten 28 i Oslo, selger nordiske småskalaprodukter - i stor skala. Norway Designs vil at vi omgir oss med norske kvalitetsprodukter, og har en god forklaring til hvorfor.

Tone.3

Skjønnhetseksperten

Tone Vid Skipá

Arkiv