optice5optice1optice2optice3optice4optice6optice7optice8

Vedlikeholdende ventilasjonsrens minsker brannfaren på kjøkkenet

Optice AS utfører ventilasjonsrens over hele Norge, med fokus på kommunale bygg, hoteller og restaurantkjøkken samt borettslag/sameier. – Mange branner i storbyene har startet på kjøkkenet, forteller salgs- og markedssjef Fredrik Hammarsten, som opplyser om hvor ofte man bør rense ventilasjonssystemet.

Historien til Optice AS startet i 2012. Den gangen med tre ansatte som da utførte oppdrag innenfor et avgrenset område av landet. Siden den gang har selskapet gradvis vokst, og utfører oppdrag over hele landet 

 
Betjener tre markeder 
I dag er Optice AS en stor aktør innen vedlikehold av ventilasjonsanlegg på landsbasisog betjener hovedsakelig tre markederkommuner, hoteller og restaurantkjøkken samt borettslag/sameier. Optice har også flere store rammeavtaler – blant annet med Thon Gruppen og Scala Eiendom i tillegg til et utstrakt samarbeid med Norrein Gruppen 

– Vi er veldig stolte av avtalene vi signerte med OTG (Olav Thon Gruppen) og Scala Eiendom. Nå tilbyr vi våre tjenester mot alle Thon hoteller og restaurantene i deres eiendommersamt alle restauranter i eiendommene til Scala Eiendom forteller salgs- og markedssjef Fredrik Hammarsten innledningsvis.  

Optice starter som regel nye kundeforhold med en innledende inspeksjon for å evaluere nåværende tilstand av ventilasjonsanlegget. Deretter presenterer de et forslag for å sikre at ventilasjonssystemet oppfyller dagens standarder 

Et optimalt ventilasjonssystem bør nemlig renses jevnlig for å redusere brannfare og forbedre inneklimaet. Dette er ifølge Fredriken problemstilling som ikke alltid tas på alvor. Ventilasjonsteknikerne i Optice ser altfor ofte tette og brannfarlige ventilasjonsanlegg, hvor restaurantkjøkken er spesielt utsatt.  


– Ventilasjonsanlegg på restaurantkjøkken bør sjekkes og renses minst én gang i året. Ved høye temperaturer og hyppig bruk, bør anlegget kontrolleres enda oftere enn det, presiserer Fredrik. Mange branner i storbyene har startet på kjøkkenet, og forårsakes av overoppheting grunnet masse fett i kanaleneTar det først fyr, tar det bare noen minutter før det er overtent, sier han til skrekk og advarsel.  

Etterspør strengere regelverk 
Fettet som samles i ventilasjonsanlegget er nærmest rent brensel, og Fredrik forteller at det ikke er uvanlig for et restaurantkjøkken å ha flere meter seigt fett i ventilasjonskanalene sine. Her har restaurant- og gårdeiere et stort ansvar for brannsikkerheten – noe mange ikke kjenner til på grunn av et litt utydelig lovverk i Norge.  


– Vi holder oss jevnlig oppdaterte på forskrifter, understreker daglig leder Jan T. Sandvik. Men vi vet at det skjer mange flere branntilløp i restaurant-Norge kontra våre naboland. Per i dag står det ingenting i loven om at restaurantnæringen må gjøre sitt for å unngå branntilløp i sitt ventilasjonsanleggmen konsekvensene av et tett ventilasjonsanlegg er meget store, presiserer han 

I forhold til tekniske krav, er det ifølge Jan og Fredrik, en glipp mellom varmen som faktisk dannes i et ventilasjonsrør og de tekniske kravene som stilles til røret når det bygges en ny restaurantVentilasjonsrørene tåler rett og slett varmen for dårlig. Samtidig jobbes det iherdig med et tydeligere regelverk, hvor flere av Optice’ samarbeidspartnere er med på å påvirke instanser  

– Det skjer små endringer, men vi skulle ønske det skjedde litt raskere, medgir Jan.   

Optice driver hovedsakelig med rens og vedlikehold, og bytter derfor ikke ut anlegg. De har derimot et samarbeid med flere ventilasjonsfirmaer som de gjerne anbefaler dersom ventilasjonsanlegg må byttes ut.  

– Siden vi renser og de installererså blir det naturlig at vi samarbeiderkonstaterer Fredrik med et smil. 

Et komfortventilasjonsanlegg til et bygg, er bygget ut ifra en viss kapasitet, hvor rørdimensjonen som er valgt baserer seg på luftgjennomstrømningen. Dersom det gror og røret blir mindre, kan lufttilførselen i bygget minske, slik at utskiftningen av luften blir lavere. For å unngå at det skjer, bør ventilasjon renses hvert tredje til femte år. Det mange ikke er klare over er at 1. juli 2023 kom Helsedirektoratet med en ny forskrift, §6skoler og barnehager som krever et godt inneklima, og der er rensing av ventilasjonen en stor bidragsyter. 

 

– Når årene går, setter støvet seg i avtrekkene. Og når det først har festet seg, så akselererer det. I tillegg virker ikke lufttilstrømningen optimaltog aggregatet må jobbe hardere. Fukt og støv på bad er også ille, poengterer Fredrik, som anbefaler befaring hvert tredje år.   

Miljøvennlige tiltak 
Optice er en bedrift med et stort miljøfokus, og tar det grønne skiftet på alvor. Faktum er at eksisterende ventilasjonsanlegg med tilhørende kanaler, aggregat og vifter, kan gjenbrukes. Likevel er det ennå en lang vei å gå før gjenbruk blir iverksatt i ventilasjonsbransjen.  

– Jeg opplever ikke at motivasjonen for gjenbruk har kommet dit den bør. Fortsatt er det energisparing som har kommet lengst, men gjenbruksbiten og driftsoptimalisering som sådan, har ikke kommet helt enda, sier Jan 

– Det stemmer godt, istemmer Fredrik, som legger til at energisparing til syvende og sist handler om lommeboka.  

– Gjenvinning går litt tregt, men det er også opp til oss å ta stilling: hvordan kan vi bidra til at det blir et grønt skifte og en økonomisk besparing for kunden 

Thon Gruppen og andre større aktører i restaurantbransjen, ligger langt framme på dette området. Dette er aktører som tydelig ser korrelasjonen mellom den miljømessige gevinsten og den økonomiske fordelen ved gjenvinning 

Optice består i dag av 18 ansatte, og det landsdekkende ventilasjonsfirmaet som ønsker å vokse, søker stadig etter flere medarbeidere. Målet er å bli store på ventilasjonsrens mot private og eiendom.  


– Nå er vi ganske offensive, og ønsker å satse stort på privat og eiendom – samtidig som vi også jobber intenst mot kommuner. Der synes jeg det er et uutnyttet potensial; for vi har kompetansen og utstyret. Vi vil bli vesentlig større enn vi er i dag, og det tror jeg er realistisk, avslutter Jan T. Sandvik.

Les mer...

2024-06-01 08.45

coretrek2

Ny AI-løsning gir stor verdi for nettbutikker

Artikkel Techselskapet CoreTrek AS, tilbyr avanserte løsninger som dekker hele den digitale kundereisen. Med innovative og nyskapende applikasjoner og løsninger i sitt repertoar, lanserer CoreTrek nå kronen på...
aritma3

Fra Telepay til ISO 20022: Dette er løsningen for en sømløs overgang

Artikkel Aritma AS er en betydelig aktør innen finansiell infrastruktur. Aritma tar seg av datakonverteringen og gjør betalingsprosessen mer forutsigbar og smidig for bedrifter i møte med bankenes overgang fra...
Til hjemmesiden

  Kontaktinformasjon

  national-cancer-institute-NFvdKIhxYlU-unsplash

  Å jobbe som vikar

  Å jobbe som vikar via et vikarbyrå i Norge har mange fordeler, men det kan også være svært gunstig for en bedrift å innleie fra bemanningsforetak.

  sigmund-eTgMFFzroGc-unsplash

  Digitale møter: Tips for nybegynnere

  Sagt ja til å holde dine første digitale møter? Tips om hvilken plattform, tekniske problemer & møteagenda finner du her.

  hytte

  Utnytt din gamle hyttes potensiale

  Hyttekulturen står sterkt i det norske samfunnet. Mange har hytter som har gått i arv gjennom generasjoner, og som med tiden trolig har blitt slitt og trenger oppussing. I dag bygges det nye hytter for fullt, og dessverre blir mange eldre hytter stående tomme eller revet ned for å bygge nytt. 

  Arkiv