aiwell2aiwell1aiwell3aiwell5aiwell7aiwell4

Genial norsk oppfinnelse løser is- og snøproblematikk på tak og ivaretar bygningsmassen på en effektiv måte

Aiwell AS, skaper innovative og energieffektive produkter som reduserer is- og snøproblemer ​for byggherrer. – Vi har gode, teknologiske løsninger som kundene våre vil ha, konstaterer daglig leder Tore Johnsen.

Aiwell AS ble startet av Asle Ingmar Johnsen i 1992, og det hele begynte med en genial idé. Asle, som den gang jobbet i fylkeskommunen, var daværende vedlikeholdsansvarlig for alle videregående skoler i Vestfold, og reiste rundt for å følge opp at alt var som det skulle. Etter hvert begynte Asle å legge merke til et utbredt problem, som ofte gjentok seg ved flere av skolene – taklekkasjer 

– Skolene hadde taklekkasjer på vinteren – det var alltid da problemer oppstod, forteller Tore Johnsen, daglig leder i Aiwell AS.  

– Ved et tidspunkt var jeg oppe på ett av takene sammen med vaktmesteren, og oppdaget at det var en stor iskant rundt slukene. Denne is-kanten demmet opp for smeltevann og forårsaket stående vanntrykk utover takflaten. Da skjønte jeg hvordan vannlekkasjene oppstod, og skjønte at om man får bukt med iskantproblematikken, fjernes også vanntrykket på takene og man unngår dermed at skader oppstår, utdyper Tore. 

Stjernen på taket 
Asle lagde deretter en prototype av Aiwell-stjernen; den smarte og formidable oppfinnelsen som bidro til å løse is- og snøproblematikk på bygg, og som lever i beste velgående selv den dag i dag.  

32 år senere, er det derimot en modernisert og litt mer avansert utgave av Aiwell-stjernen som monteres på takene til større industribygg og offentlige bygg.  

– Vi har ikke fokusert så mye på det private markedet, men vi har satset på litt tyngre teknologi som egner seg for større bygg, poengterer Tore. Aiwell-stjernen kan nå overvåkes via en trådløs kommunikasjon med nettverket, som kan gi informasjon om status på driftsforhold, og den har også en vannvarslingsmulighet, opplyser han om Aiwell-stjerna 2.0.  

Taksluk som tettes igjen av løv og smuss, fører ikke sjelden til at vannstanden øker. Varslingssystemet til Aiwell-stjernen, varsler byggherren når vannstanden på taket når et kritisk nivå, og kan også bli sendt som et varsel på telefonen om at taksluket må renses. Ifølge Tore, har folk blitt mer bevisste på å ivareta bygningsmassene, i takt med klimaendringer og ustabile værforhold.  

Stor interesse for løsninger som senker energikostnadene 
Aiwell ser en tilsvarende interesse økning også blant utleiere, som er blitt mer bevisste på energikostnader og miljø. Ifølge Tore har man i mange år «glemt» utsiden av bygget, til fordel for lysstyring og automasjon som tiltak for å få ned energikostnadene.  

– I dag er det heldigvis mer fokus på utsiden av bygget, og man tar med seg hele bygget i betraktningen. Snøsmelteanlegg er et godt eksempel hvor det kan spares mye penger på god styringVi har nå lansert 5 generasjon styresystem som i tillegg til lokale sensorer også bruker værprognoser til å bestemme når anlegg skal slå seg på og av. Aiwell er markedsledende innen slik styring, forteller Tore.

Fullstrøm – hindrer styrtregn i å fylle gater og kjellere med vann
Hos søsterselskapet Aiwell Water AS, tar man tak i problematikken med økningen i antall skybrudd. Med vår tids klimaendringer, kommer mye nedbør på kort tid, det fører til enda større press på VA-anlegg, og kan føre til at kjellere fylles med vann. Aiwell Water har funnet gode løsninger som øker kapasiteten i eksisterende anlegget. 

I dag renner alt vann som selvfall (Gravity), ved å bygge om til Aiwell Waters' patenterte fullstrømssystem, Siphonic drainage, så kan kapasiteten mer enn dobles. (Se filmen om forskingsprosjektet som er gjennomført sammen med Drammen kommune, USN (Universitetet i Sørøst-Norge) og støttet av det regionale forskningsfond: Research project City of Drammen - Aiwell Water)   

Asle forteller at det er to store ulemper ved dagens løsning som er å grave opp bygatene å legge nye større rør1. Det er svært kostbart, tidkrevende og lite miljøvennlig. 2. Det er svært irriterende for beboere i området som får veien steng i måneder. Med Aiwell Waters' løsning reduseres kostnaden med 60-70 prosent, samtidig som veien kun stenges i en kort tid i forbindelsen med montering av fullstrømsventilene – normalt mindre enn 24 timer.  

Drammen kommune bygget sitt første Aiwell Water-anlegg i Maria Feghts gate for syv år siden. I tillegg til å spare penger ble det også et meget godt miljøtiltak, ved at man stengte et spillvannsoverløp til byfjorden samt unngikk å bygge en pumpestasjon.  

Her i Solveien i Asker økte kapasiteten i den nye 200 mm-ledningen med 450 prosent fra 7,5 l/s som selvfall til 42 l/s som fullstrøm. Anlegget har fungert i mer enn to år og hatt tre skybrudd uten vann i kjellere, blant annet uværet Hans, som var meget kraftig, 

– Utfordringen med dagens løsninger er at selvfallsystemene har begrenset kapasitet når det kommer store nedbørsmengder. Det å øke kapasiteten har vært et problem for mange kommuner, og løsningen har for mange kommuner vært å grave opp og legge nye rør, noe som koster mye. I urbane strøk og tettbygde byer, er det dessuten en ekstra utfordring å få regnvannet ned i et sluk og filtrert i et rørsystemforteller en tydelig engasjert Tore. 

Med Aiwell Waters' løsning, kan man benytte en fullstrømløsning for å fjerne luft i rørsystemet, og dermed øke kapasiteten med flere titalls prosent – helt uten å sette en eneste spade i jorda.  

– Man bruker kun de eksisterende rørsystemene, og setter inn ventiler som vi har utvikletDet samme prinsippet vil etter hvert brukes også på kloakk og avløp, opplyser Tore. 

Flere kommuner har vist interesse for Aiwell Waters løsning, og både Drammen kommune og Asker kommune, har benyttet seg av Aiwell Waters' teknologi, med svært tilfredsstillende resultater.  

– Problemet til disse kommunene har faktisk blitt løst ved hjelp av våre løsninger, og det er utrolig gøy, sier Tore med et smil. Det er veldig samfunnsnyttig for kommunene å ha slike raske løsninger og kunne øke kapasiteten i løpet av kort tid, konkluderer han. 

Ambisjonen til Aiwell er å øke sin synlighet i tiden fremover, samtidig som man hele tiden jakter på nye, energibesparende og rimelige løsninger på vanlige problemer knyttet til vann, avløp, frost og varme.  

Les mer...

2024-02-01 15.15

automegler11

Smart og moderne 24/7-verkstedtjeneste henter og leverer bilen for kunden

Artikkel Automegler1 går i bresjen for en ukomplisert, rask og trygg bruktbilhandel på nett. Med tilhørende verksted basert på samme smidige konsept, blir bilen hentet og levert når og hvor kunden ønsker! – Vi...
flytentreprenor2

Store vekstambisjoner for fremoverlent entreprenørselskap

Artikkel Flyt Entreprenør er totalentreprenøren som vektlegger trivsel og kompetanseutvikling blant sine ansatte. Med en sterk bedriftskultur, er entreprenøren godt rustet for videre vekst med sine to avdelinger...
Til hjemmesiden

  Kontaktinformasjon

  article1

  Beste stedene å campe i Norge

  Norge er et campingparadis, med sitt dramatiske landskap og overflod av campingmuligheter. Enten du leter etter en avsidesliggende campingplass ved sjøen eller på fjellet, har vi dekket deg.

  hytte

  Utnytt din gamle hyttes potensiale

  Hyttekulturen står sterkt i det norske samfunnet. Mange har hytter som har gått i arv gjennom generasjoner, og som med tiden trolig har blitt slitt og trenger oppussing. I dag bygges det nye hytter for fullt, og dessverre blir mange eldre hytter stående tomme eller revet ned for å bygge nytt. 

  93909511-f1e9-468e-bcc8-216c5ed2a48ehttps-__unsplash.com_photos_3XQI4AjG36c

  Hvem har ansvaret for brannsikkerheten i borettslag og sameier?

  Ansvaret for brannsikkerheten i et borettslag eller sameie er delt mellom eieren av bygget og styret. Men beboere har også et ansvar. Her kan du lese mer.

  Arkiv