93909511-f1e9-468e-bcc8-216c5ed2a48ehttps-__unsplash.com_photos_3XQI4AjG36c

Hvem har ansvaret for brannsikkerheten i borettslag og sameier?

Ansvaret for brannsikkerheten i et borettslag eller sameie er delt mellom eieren av bygget og styret. Men beboere har også et ansvar. Her kan du lese mer.

Firesafe har over 40 års erfaring innen brannsikring for blant annet borettslag og sameier. Mange lurer på om det er eier eller styret som har ansvaret for brannsikkerheten. Her forklarer Firesafe hvem som har ansvar for hva.

Hva sier loven om fordelingen av ansvaret? 

Brannsikkerhet reguleres i ulike lover og forskrifter. Blant de viktigste er forskrift om brannforebygging. Ifølge denne har eieren av et bygg ansvaret for brannsikkerheten. Dette gjelder også boligbygg med flere enheter – boligblokk, rekkehus, bygårder og lignende. 


Betyr det at det bare er byggeier som har ansvaret? Nei, det er heller ikke riktig. Styret har nemlig også et særskilt ansvar for å gjennomføre systematisk brannsikkerhetsarbeid. I tillegg har alle som bor i bygget et ansvar for at brannsikkerheten opprettholdes. 


Hvem har ansvar for hva? 

Eierens ansvar

I forskrift om brannforebygging står det om ansvaret til eiere av “boliger og fritidsboliger”. Eiere skal sørge for at bygget har varslingssystemer og slokkeutstyr. 


Tidlig varsling om brann kan redde liv og eiendom, og det er derfor svært viktig med et varslingssystem dimensjonert for boligbygget. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje. Disse skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.


I tillegg er det viktig med slokkeutstyr i boligene. Tidlig slokking kan også redde liv og eiendom, enten ved å holde brannen i sjakk eller slokke den helt. Med ett enkelt brannslukningsapparat kan man hindre at brannen sprer seg til andre boliger. 


Boliger skal ha minst ett av følgende:

  • formfast brannslange med innvendig diameter på minst 10 mm fast tilkoblet vannforsyningsnett

  • pulverapparat på minst 6 kg med ABC-pulver

  • skum- eller vannapparat på minst 9 liter

  • skum- eller vannapparat på minst 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A

  • annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet


Slokkeutstyret i boligen skal kunne brukes fra alle rom. 

Styrets ansvar

Det er altså byggeier som er ansvarlig for at beboerne har nok varslere og tilgjengelig slokkeutstyr. I tillegg hviler det et viktig ansvar på styret, som skal gjennomføre systematisk sikkerhetsarbeid. 


Det innebærer blant annet ettersyn av røykdetektorer og slokkeutstyr i fellesarealer, samt inspeksjon og ettersyn av fellesinstallasjoner som brannalarmsystemer, sprinkleranlegg, felles slokkeutstyr og røykventilasjon.


Styret skal ha oversikt over hvilket utstyr som finnes i boligene og vite om dette er i god stand. Dette skjer gjerne gjennom årlige kontroller. Hvis du bor i leilighet eller lignende, har du sikkert fått beskjed fra styret om at noen kommer for å kontrollere brannslukningsapparat og røykvarslere. 


Som beboer i borettslag eller sameie skal du med andre ord ikke trenge å kjøpe inn slikt utstyr selv. Du kan riktignok spe på med mer utstyr, men boligeier og styret passer på at utstyret i leiligheten følger lovverket. 

Beboernes ansvar

I tillegg til eier og styret har beboerne et ansvar for brannsikkerheten. Som beboer er du pliktig til å si ifra dersom noe gjør at brannsikkerheten ikke er som den burde være.


For eksempel kan det være at du har oppdaget en feil med røykvarsleren din. Da skal styret informeres slik at problemet kan løses. 


I tillegg er det viktig med frie rømningsveier. Det betyr at alle må passe på å ikke blokkere nødutganger, trapperom og korridorer. Dette gjelder alt fra sykler og ski til barnevogner og akebrett. Hvis slike ting blir liggende i gangen eller trappene, kan det bli vanskeligere å evakuere i tide. Det kan ha fatale konsekvenser.


Dessuten er det nyttig å sette seg inn i brannrutiner. Hva gjør du dersom det begynner å brenne – enten hos deg selv eller hos noen andre? Vet alle beboere i leiligheten hvor rømningsveiene er? Vet alle hvordan man bruker slokkeutstyret på riktig måte? Her kan det være nyttig å ha en egen brannøvelse med ulike scenarioer. Når man er godt forberedt, kan man også handle raskere dersom det virkelig skulle begynne å brenne. 


Om Firesafe AS

Firesafe har over 40 års erfaring innen brannsikring. Gjennom årene har vi jobbet med brannsikkerhet for alle slags bygg og virksomheter. Firesafe har kontorer i hele Norge, og er også ledende innen brannsikkerhet i Norden, med kontorer i Sverige, Danmark og Finland.

Les mer...

2022-02-02 14.00

Frontline1

Enestående kundesupport fra programleverandør med ekspertise på Adobe

Artikkel Frontline er programvareleverandøren som distribuerer Adobes softwareprodukter til forhandlere. Med en personlig kundesupport som sikrer forhandlerne et godt produkt mot sine sluttkunder, har Frontline...
reliable3

Rask levering av trygge sprinklersystem fra anerkjent leverandør

Artikkel Fra New York til Norge: Reliables sprinklerprodukter har banet vei for en tryggere tilværelse for nordmenn siden 1973.
national-cancer-institute-NFvdKIhxYlU-unsplash

Å jobbe som vikar

Å jobbe som vikar via et vikarbyrå i Norge har mange fordeler, men det kan også være svært gunstig for en bedrift å innleie fra bemanningsforetak.

compare-fibre-e5sTz361Jzg-unsplash

Farvel til tradisjonell leksehjelp?

Da foreldregenerasjonen var ung og selv gikk på skolen, var det vanlig at far eller mor måtte hjelpe med leksene etter skoletid. Dette har fungert i flere tiår, men kan også føre til sosiale ulikheter.

hytte

Utnytt din gamle hyttes potensiale

Hyttekulturen står sterkt i det norske samfunnet. Mange har hytter som har gått i arv gjennom generasjoner, og som med tiden trolig har blitt slitt og trenger oppussing. I dag bygges det nye hytter for fullt, og dessverre blir mange eldre hytter stående tomme eller revet ned for å bygge nytt. 

Arkiv