energihuset5energihuset2energihuset4energihuset3

Grundig energikartlegging hjelper bedrifter, borettslag og offentlige bygg med å få ned strømforbruket

Energihuset AS, utfører en full energikartlegging og energirådgivning, med konkrete forslag på tiltak som får ned strømforbruket. – Dette er noe alle burde gjøre, fastslår daglig leder Henning Andersen.

Henning Andersen hadde jobbet mer enn 20 år innen sikkerhet og kraft, før han i 2021 startet selskapet Energihuset. Han brukte rundt ett år på å sy sammen en stab med energirådgivere og fagpersoner med god erfaring innen energieffektivisering, før de har sitt første driftsår i 2022.– I forretningsnettverket BNI traff jeg for noen år siden en person med lang fartstid innen energioptimalisering, det gjorde meg nysgjerrig. Det har historisk vært lav interesse for energioptimalisering I Norge, siden strøm har vært så rimelig, men så begynte ting å bevege seg med det grønne skiftet og høyere priser, forteller Henning.


– Da satte jeg meg inn i hvem som hjalp bedrifter med å bli grønnere i Norge, og så at her var det et spennende marked. Til nå har dette markedet vært dominert av noen få store aktører, som har fokusert på, og tilpasset sine tjenester til de som bruker veldig mye energi, disse tjenestene er også priset deretter.


Bra produkt til en hyggelig pris
Energihusets overordnede mål er å bistå offentlige aktører, borettslag og bedrifter med energikartlegging, energianalyse, energirådgivning, energimerking og energioptimalisering – med helt konkrete forslag til tiltak. Man er en uavhengig aktør uten egeninteresse i selve innsalget og gjennomføringen av de aktuelle tiltakene.


– Når vi sier energikartlegging, så er det en digital gjennomgang som handler om å samle inn informasjon om bygget, og å finne ut av hva nåsituasjon er, om det er potensielle besparelser og grunnlag for å gjennomføre en komplett energianalyse. Vi ser bygget opp mot tilsvarende bygg, eksisterende energimerking, vurderer timesverdier, ser på energikilder etc. Kall det gjerne et forprosjekt, forklarer Henning.


– Etter en energikartlegging gir vi et estimat som det ikke er to streker under, men et forsiktig anslag for hvilke besparelser man kan forvente. Videre gjennomfører vi da en energianalyse der det er hensiktsmessig. Våre energirådgivere gjennomfører en fysisk befaring der nødvendige målinger og observasjoner gjøres. Tall og data analyseres og presenteres i en energianalyse-rapport, hvor konkrete tiltak skisseres og hvor årlig besparelse i kilowatt timer vises, samt en estimert kostnad for tiltaket.


Ingen forpliktinger
Energihuset leverer fra seg en konkret rapport som både er oversiktlig og enkel å regne på. Den viser om det er fornuftig for en bedrift å utføre tiltak, eller ikke. Analysebiten tar cirka åtte uker fra start til ferdig presentasjon av analyserapporten. Rapporten er kundens eiendom og kunden bestemmer selv hvem de ønsker skal gjennomføre tiltakene. Om ønskelig kan Energihuset bistå kunden som rådgivende part også etter gjennomført energianalyse.


– De fleste aktørene i markedet vil gjerne levere både tiltak og rapport, mens vi ønsker å være en uavhengig part. Du kan gjerne bruke våre underleverandører, men det som er avgjørende for meg er å presentere en rapport til deg som gjør at du kan utgjøre en forskjell for bygget ditt. Jeg syns det er riktig at man ikke skal føle seg forpliktet på noen som helst måte, understreker Henning.Måten Energihuset priser sine tjenester på, gjør at en energikartlegging- og analyse kan være svært aktuelt for dem som bruker fra 200 000 kilowatt timer i året og oppover, men de leverer også til de som bruker vesentlig mer energi, og i noen tilfeller de som bruker noe mindre, ifølge Henning.


Responsen vært utrolig bra.
– Vi har en garanti som sier at hvis vi ikke kommer opp med en potensiell besparelse første år som er større enn kostnadene for arbeidet vi gjør, så krediterer vi fakturaen tilsvarende. Responsen har vært utrolig bra sier Henning med et smil.Energihuset merker at henvendelsene ble enda flere etter at strømstøtten nylig ble presentert. For å motta strømstøtte er det nå blitt helt nødvendig med en energikartlegging i forkant. 


– Det er viktig å understreke at man ikke  bruke oss eller et annet firma for å få den strømstøtten, slik at folk ikke tror at vi prøver å sko oss på det, understreker Henning.


Få tiltak gir store besparelser
Han mener likevel at det er verdifullt for mange bedrifter og det offentlige å få vite hva man kan gjøre for å få ned strømforbruket. Energihuset har for eksempel akkurat hjulpet en kunde som kan få en estimert besparelse på hele 58 prosent i året ved å utføre tiltakene som er blitt presentert.


– Det blir mye penger, og vi ser alt fra 10-12 prosent opp til 70-80 prosent på de mest ekstreme tilfellene!


Ambisjonen og fremtidsplanen til Energihuset er å vokse og fortsette å hjelpe bedrifter og kommuner med å få ned strømforbruket sitt.– Jeg tenker at en energikartlegging er noe alle burde gjøre. Hvis alle bedrifter, borettslag og offentlige bygg i Norge hadde redusert energiforbruket sitt med 15 prosent og kanskje i tillegg også etablert solcelleanlegg – da snakker vi bærekraft, sier en entusiastisk Henning.


Henning er glad for å få være med på å utgjøre en forskjell, og avslutter med en liten appell til myndighetene:


– Det er også noe man kan utfordre myndighetene på; hvorfor får man ikke flere faste støttetiltak for å gjøre en grønn satsing?


Les mer...

2022-11-01 16.00

adeptconcept1

KI-revolusjonen: Lysende fremtid for norskutviklet, innovativ regelverksoppfølging for bedrifter

Artikkel KI, Kunstig intelligens, revolusjonerer styringssystem og compliance. Adept Concept AS benytter seg av fremtidens teknologi til å holde seg oppdatert på reviderte regelverk gjennom den skybaserte applikasjonen...
ilder3

Omdefinerer teknologi med nyskapende teknologiløsninger

Artikkel Ilder AS i Bergen er en teknologibedrift som utvikler digitale løsninger for nasjonale og internasjonale selskaper. Med et åpent sinn for ukonvensjonelle løsninger og nye bruksområder, jobber Ilder tett...
Til hjemmesiden

  Kontaktinformasjon

  hytte

  Utnytt din gamle hyttes potensiale

  Hyttekulturen står sterkt i det norske samfunnet. Mange har hytter som har gått i arv gjennom generasjoner, og som med tiden trolig har blitt slitt og trenger oppussing. I dag bygges det nye hytter for fullt, og dessverre blir mange eldre hytter stående tomme eller revet ned for å bygge nytt. 

  national-cancer-institute-NFvdKIhxYlU-unsplash

  Å jobbe som vikar

  Å jobbe som vikar via et vikarbyrå i Norge har mange fordeler, men det kan også være svært gunstig for en bedrift å innleie fra bemanningsforetak.

  hellofresh

  Hvordan skape mer hygge på kjøkkenet

  For mange er matlaging bare en av hverdagens plikter, en ndvendighet som nesten går på autopilot. Brødskiver smøres, poteter koker og oppvasken går, alt uten at du tar deg mye tid til å tenke over det. Kjøkkenet er gjerne ikke det første rommet du forbinder med hygge og kos, men vi mener det burde være det.

  Arkiv