185024w3185024w1185024w2185024w4

Appen som digitaliserer registreringen av oppmøte

NOA gjør det enklere for studenter å ha oversikt over eget fravær, og effektiviserer oppmøteregistreringen i skolen.

Hege Longva fra Ulsteinvik, har jobbet ved Sonans privatistutdanning i 13 år. Hun så at tiden var inne for en skikkelig opprusting av et tidskrevende og uoversiktlig oppmøte- og fraværsregistreringssystem, og fikk utviklet en app som forenkler og effektiviserer hverdagen til både lærer og elev gjennom appen NOA - Notice of Attendance. NOA har satt kursen mot fremtiden, og tilbyr sine løsninger til stadig flere. Takket være et tilskudd på 500 000 kroner fra Innovasjon Norge, er de nå på god vei mot å digitalisere Norges klasserom.


– Gjennom årene i Sonans, oppdaget jeg at fraværsregistreringa var en oppgave som lærerne synes var tungvint, kjedelig og tidkrevende. Vi er pliktige til å ha kontroll på oppmøtet overfor Lånekassen og NAV, og både lærere og administrasjon brukte svært mye tid og ressurser på dette. Jeg så at systemet vi hadde var for dårlig for skolens behov, og det var behov for å effektivisere og modernisere oppmøteregistreringa, fastslår Longva.


Fra tungvint til lettvint 

Longva gikk i tenkeboksen og kom frem til et system som kunne inneha alle funksjonene som manglet i daværende system. Det ble en app hvor elevene selv sjekker inn på fagene sine hver dag. I appen får de opp sin individuelle timeplan, skolens fraværsregler, dagens timeplanforekomster og læreren får full oversikt over alle elevene som er tilstede i undervisningen. De slipper dermed å bruke verdifull tid av undervisningen på opprop eller sirkulering av klasselister. 


– Læreren åpner opp «dagens klasse» i webversjonen, og så viser det grønt for «møtt» når elevene sjekker inn. Læreren trenger bare å ta en kjapp kontrolltelling før timen, så kan undervisningen starte!


NOA ble med andre ord svaret og løsningen på en etterspørsel og et problem - både hos elever og lærere. Longva fikk tilbakemeldinger fra sine elever på Sonans at det var tungvint å finne frem til sitt eget fravær. Lærerne på sin side var frustrerte over hvor lang tid oppropet tok før timen kunne starte. Appen skaper en vinn-vinn-situasjon for begge parter.


– I appen får eleven full oversikt over dager, timer og prosent i oppmøte, samt hvilke dager/timer man var borte og hvilke dager/timer man var tilstede. Det gir en bevisstgjøring for eleven, ettersom fravær har konsekvenser. For privatistene får det konsekvenser i forhold til Lånekassen ved at støtten stanses ved for mange dager fravær. For videregående skoleelever kan for mange timer fravær føre til at man ikke får standpunktkarakter. For studenter ved høgskole- og universitet kan fravær føre til at man faktisk ikke får gå opp til eksamen, forteller Longva engasjert.


Gratis for elevene

Tid er jo tross alt penger, og besparingene skolene gjør ved å forenkle fraværsregistreringen betraktelig gjennom en oversiktlig app, er store. Skoleadministrasjonen får ofte henvendelser fra studenter som vil vite fraværet sitt, men nå kan de i stedet bruke ressurser på noe annet. Fremtiden åpner opp for enkle, innovative løsninger, og det er smarte løsninger som denne appen som er med på å gjøre hverdagen vår litt enklere. Derfor forteller Longva at hun ønsker at så mange som mulig skal få ta del av appen, og selger appløsningen til en overkommelig pris. To ganger i året, ved hver terminstart, betaler skolen en lisens for å få tilgang til appen, og da er det selvsagt helt gratis for skolens elever.

  

– Appen er veldig enkel og intuitiv. Det er bare å laste den ned og svare ja på at du vil oppgi lokasjonen din og godkjenne personvernprinsippene, så har du full tilgang til timeplanen og dagens økt.


Skolen kan selv bestemme hvor langt innsjekkingsvindu de ønsker å ha. Noen ønsker 10 minutter, andre ønsker litt mer. Om eleven skulle glemme mobilen sin eller ikke rekker å logge seg inn, så kan læreren gå inn og fikse det i ettertid. Det samme gjelder fravær som skal gjøres om til gyldig fravær. På lærerens side får man oversikt over hele klassen og alle elevene som er til stede, og de kan dessuten følge med på fraværsstatistikken i sin helhet.


Ifølge Longva åpner det seg opp en hel verden som er i behov av et slikt system. Drømmen - og planen, er å ta appen videre til andre skoler og instanser der behovet for oppmøtestatistikk er til stede. 


– Vi har fokusert på privatister først, og akkurat nå utvikler vi funksjonalitet for universitets- og høgskolesektoren i samarbeid med to institusjoner fra denne sektoren. Det er viktig å tilpasse funksjonaliteten til brukernes behov, og det jobber vi oss fram til sammen.

Vi har fått henvendelser fra  videregående skoler og kurs og tiltaksarrangører for NAV, som også søker bedre løsninger enn de har i dag, forteller hun. 


Trenger ressurser

For å bli større og nå enda bredere ut, er NOA derimot helt avhengig av ressurser og dyktige folk.


– Vi trenger IT-utviklere og programmerere, og vi har i dag et prosjektbasert samarbeid med en dyktig konsulent i Ålesund. Vi er i en fase nå der vi ønsker å få inn en langsiktig parter på utvikling som kan jobbe med å få ut dette til flere. 


Målet er å bli godt etablert i Norge før de eventuelt går videre til utlandet.


– Potensialet er stort! Vi tar én og én kunde om gangen, og gjør det skikkelig før vi går bredere ut. Når du får tilbakemeldinger på at dette kunne vært interessant ved universiteter i India, så kan dette bli riktig så spennende, avslutter Longva med en god latter. 


185024w1

Les mer...

2018-11-08 09.00

optice5

Vedlikeholdende ventilasjonsrens minsker brannfaren på kjøkkenet

Artikkel Optice AS utfører ventilasjonsrens over hele Norge, med fokus på kommunale bygg, hoteller og restaurantkjøkken samt borettslag/sameier. – Mange branner i storbyene har startet på kjøkkenet, forteller...
Shyer3

Øker sikkerhetsnivået med uproblematiske IT-tjenester

Artikkel Med en personlig vri på tradisjonelle IT-tjenester, skiller IT-leverandøren Shyer seg ut ved å tilby en effektiv brukeropplevelse – med IT-løsninger som ikke bare løser umiddelbare utfordringer for sine...

  Kontaktinformasjon

  • Noa AS
  • E-post
  • Heimeside
  • Telefon:
   +47 916 25 810
  • Adresse:
   Krushammarvegen 11, 6065
   Ulsteinvik
  national-cancer-institute-NFvdKIhxYlU-unsplash

  Å jobbe som vikar

  Å jobbe som vikar via et vikarbyrå i Norge har mange fordeler, men det kan også være svært gunstig for en bedrift å innleie fra bemanningsforetak.

  sigmund-eTgMFFzroGc-unsplash

  Digitale møter: Tips for nybegynnere

  Sagt ja til å holde dine første digitale møter? Tips om hvilken plattform, tekniske problemer & møteagenda finner du her.

  hytte

  Utnytt din gamle hyttes potensiale

  Hyttekulturen står sterkt i det norske samfunnet. Mange har hytter som har gått i arv gjennom generasjoner, og som med tiden trolig har blitt slitt og trenger oppussing. I dag bygges det nye hytter for fullt, og dessverre blir mange eldre hytter stående tomme eller revet ned for å bygge nytt. 

  Arkiv