74343DB1-599E-4C0F-8A06-CDA4D5D886A6_1

Hvordan forbedre din bedrifts likviditet i trange tider?

Når man driver en bedrift er det helt naturlig at man opplever tider med økonomiske svingninger som kan sette bedriftens likviditet på prøve.

Uansett sektor man driver innen og uansett type bedrift, er det avgjørende å kunne opprettholde en stabil kontantstrøm for å kunne møte daglige forpliktelser, betale ansatte og leverandører.


For mange bedrifter, som dem innen bygg- og anlegg, er det også viktig å ha likviditet til å kunne investere i nye prosjekter. I perioder med krevende økonomi er det nødvendig å finne ulike løsninger slik at man raskt kan bedre likviditeten.


Det er en rekke ulike metoder en bedrift kan benytte seg av for å bedre likviditeten sin og en god kalkulator for bedriftslån er ofte det enkleste stedet å starte. Om man ønsker å unngå å ta opp bedriftslån, finnes det dog en rekke andre metoder.


Vurder bedriftslån

Mange kvier seg for å låne opp penger på bedriften, men dette er en av de mest effektive måtene man kan benytte seg av for å forbedre likviditeten raskt.


Et lån for bedrift vil gi en umiddelbar kontantinnsprøytning som kan brukes til å dekke løpende kostnader eller investere i nødvendige ressurser for videre drift og inntjening.


Man skal alltid være forsiktig med å ta opp lån og kun gjøre det når man virkelig trenger det. Om du er usikker på om et bedriftslån er beste løsning for din bedrift, kan du starte med å kontake Lånemegleren.no.


De vil kunne hjelpe deg å finne det beste lånet for deg og din bedrifts behov uten at du forplikter deg til å ta opp lån.


Typer bedriftslån

Det finnes flere typer bedriftslån som kan være relevante for ulike bedrifter:

 1. Korttidslån: Disse lånene har en kort tilbakebetalingstid, gjerne bare på ett år og passer godt for bedrifter som er inne i en kort periode med svak likviditet.
 2. Langtidslån: Denne type lån har lengre tilbakebetalingstid og kan brukes til større investeringer som kjøp av maskiner eller eiendom.
 3. Kassekreditt: En fleksibel form for kreditt hvor bedriften kan trekke penger på en innvilget kredittramme etter som behovet melder seg.

Optimaliser lagerstyring

I bransjer som butikk, samt bygg- og anleggsbransjen kan store mengder kapital være bundet opp i lagerbeholdninger. Ved å optimalisere lagerstyringen kan bedriften frigjøre midler som kan brukes til andre formål.


Tips for bedre lagerstyring

 1. Reduser overflødig lager: Gjennomgå lagerbeholdningen regelmessig og selg eller returner varer som ikke blir brukt.
 2. Implementer et lagerstyringssystem: Bruk teknologi for å holde bedre oversikt over hva man har på lager og planlegge innkjøp lagerbeholdning.
 3. Forhandle med leverandører: Prøv å forhandle frem gunstigere betalingsbetingelser med de leverandører bedriften har et langvarig forhold med.

Forbedre fakturering og innkreving

Effektiv fakturering og rask innkreving av utestående fakturaer er essensielt for å opprettholde god likviditet i bedriften. Prøv å unngå lange betalingsfrister og send kunder en påminnelse om de ikke betaler i tide.


Effektive faktureringsstrategier

 1. Fakturér umiddelbart: Send fakturaer så snart arbeidet er utført eller leveransen er gjort.
 2. Kortere betalingsfrister: Sett kortere betalingsfrister på fakturaene, for eksempel 14 dager i stedet for 30.
 3. Automatiser prosessen: Bruk faktureringssystemer som automatiserer utsendelse av fakturaer og betalingspåminnelser, slik at du kan fokuserer på andre ting.

Innfør gebyrer ved sen betaling: Dette kan motivere kundene til å betale raskere og selv om det kan virke litt unødvendig er gebyr helt vanlig, og brukes av alle typer bedrifter.


Bruk kassekreditt effektivt

Kassekreditt er en fleksibel form for bedriftslån som er være svært nyttig når bedriften har uforutsette utgifter, eller må komme seg gjennom perioder med svak likviditet.


Med innvilget kassekreditt har bedriften tilgang til en kredittramme som de kan trekke av ved behov. En stor fordel med kassekreditt er at bedriften kun betaler renten på det beløpet de har brukt og ikke hele lånet.


Fordeler med kassekreditt

 1. Fleksibilitet: Bedriften kan trekke på kassekreditten når det er nødvendig, noe som gir stor fleksibilitet.
 2. Enkel tilgang til midler: Midlene er tilgjengelige umiddelbart, noe som ofte vil være avgjørende i trange tider.
 3. Bedre likviditetsstyring: Kassekreditt kan hjelpe til med å jevne ut kontantstrømmen og sikre at bedriften alltid jar midler til å møte sine løpene forpliktelser.

Forhandle bedre betalingsbetingelser

En annen strategi man ikke bør overse i trange tider er muligheten for å forhandle bedre betalingsbetingelser med sine både leverandører og kunder. Dette kan for eksempel innebære lengre betalingsfrister fra bedriftens leverandører og kortere betalingsfrister for kunder.


Hvordan forhandle bedre betingelser

 1. Bygg sterke relasjoner: Ha gode relasjoner med leverandørene dine. Dette kan gjøre det lettere å forhandle bedre betalingsbetingelser.
 2. Vær tydelig og realistisk: Når du forhandler, vær tydelig på hva du trenger og realistisk om hva du kan tilby i retur.
 3. Fremhev din verdi: Vis hvordan et langsiktig samarbeid er fordelaktig for begge parter.

Effektiv prosjektstyring


God prosjektstyring kan bidra til bedre likviditet ved å sikre at prosjekter fullføres til planlagt tid og innenfor budsjett. Dette reduserer risikoen for forsinkelser og ekstra kostnader som kan være belastende på likviditeten.


Tips for bedre prosjektstyring

 1. Planlegg nøye: Lag detaljerte planer for hvert prosjekt med realistiske tidsfrister og budsjett.
 2. Overvåk fremdriften: Følg med på prosjektets fremdrift og økonomi kontinuerlig, slik at du kan iverksette tiltak ved behov.
 3. Kommuniser godt: Hold åpen kommunikasjon med alle involverte parter for å unngå misforståelser og forsinkelser.

Vurder alternative finansieringsmetoder

Hvis tradisjonelle bedriftslån og kassekreditt ikke er tilgjengelige eller tilstrekkelige, kan det være lurt å vurdere alternative finansieringsmetoder som crowdfunding, fakturabelåning eller leasing.


Alternative finansieringsmuligheter

 1. Crowdfunding: Kan være en god løsning for å finansiere spesifikke prosjekter, eller produkter.
 2. Fakturabelåning: Selg utestående fakturaer til en tredjepart for å få rask tilgang til kontanter.
 3. Leasing: Leasing av utstyr i stedet for å kjøpe kan frigjøre kapital og forbedre likviditeten ikke bare i trange tider, men også på lengre sikt.

Som du nå skjønner kan lån for bedrift, bruke kassekreditt effektivt, forbedre fakturering og innkreving, forhandle bedre betalingsbetingelser og optimalisere prosjektstyringen, kan bedriften bedre håndtere likviditetsutfordringer.

Les mer...

2024-07-04 11.00

dotduozink5

Miljøvennlig overflatebehandling skaper stål som lever i det uendelige

Artikkel DOT DuoZink AS, har 40 års erfaring innen varmforzinking og industriell overflatebehandling. Den miljøbevisste zink-aktøren var blant de første i verden som kunne tilby miljøvennlig rustbeskyttelse med...
reliable3

Rask levering av trygge sprinklersystem fra anerkjent leverandør

Artikkel Fra New York til Norge: Reliables sprinklerprodukter har banet vei for en tryggere tilværelse for nordmenn siden 1973.
hytte

Utnytt din gamle hyttes potensiale

Hyttekulturen står sterkt i det norske samfunnet. Mange har hytter som har gått i arv gjennom generasjoner, og som med tiden trolig har blitt slitt og trenger oppussing. I dag bygges det nye hytter for fullt, og dessverre blir mange eldre hytter stående tomme eller revet ned for å bygge nytt. 

93909511-f1e9-468e-bcc8-216c5ed2a48ehttps-__unsplash.com_photos_3XQI4AjG36c

Hvem har ansvaret for brannsikkerheten i borettslag og sameier?

Ansvaret for brannsikkerheten i et borettslag eller sameie er delt mellom eieren av bygget og styret. Men beboere har også et ansvar. Her kan du lese mer.

sigmund-eTgMFFzroGc-unsplash

Digitale møter: Tips for nybegynnere

Sagt ja til å holde dine første digitale møter? Tips om hvilken plattform, tekniske problemer & møteagenda finner du her.

Arkiv