185020w7185020w6185020w5185020w11185020w9185020w8185020w2185020w10185020w10185020w3185020w4185020w1185020.w5185020.w6185020.w7185020.w8185020w.4185020w1185020w2185020w3185020.w9

Valnesfjord Helsesportssenter – et førstevalg innen rehabilitering

Har du en funksjonsnedsettelse eller om du plutselig blir syk, er det godt å vite at du kan få hjelp til å reise deg igjen.

Den ideelle stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter i Fauske kommune, ønsker å bli et førstevalg innen rehabilitering. Her jobber man tverrfaglig for at pasientene skal få tilbake mestringen av i livet gjennom meningsfulle og helsefremmende aktiviteter som terapiridning, svømming, naturopplevelser og fritidsaktiviteter. 


Rehabiliteringssenteret, som er en del av spesialhelsetjenesten, ligger dessuten idyllisk til i Valnesfjord. Med Sjunkhatten Nasjonalpark som nærmeste nabo, frister den omkringliggende naturen til flotte turer tilpasset pasientenes ulike funksjonsnivå. 


– Nærheten til naturen, ski- og fiskeområdene, var et gjennomtenkt valg, smiler Line Bergli, ved Valnesfjord Helsesportssenter.


Drømmen som ble virkelighet

Line forteller at Valnesfjord Helsesportssenter ble etablert i 1982 ved hjelp av Lions Røde fjær-aksjon og offentlige midler. Ønsket var å lage et rehabiliteringssenter for Nord-Norge - et slags Nord-Norges svar på Beitostølen Helsesportsenter. To karer satte seg på en tandemsykkel og syklet hele Norge på langs for å samle inn penger til aksjonen. Det ble en rørende suksesshistorie om to mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og en felles drøm om at alle mennesker skal ha rett til å leve et vanlig liv.


– Han ene var blind, og han andre hadde cerebral parese. Det er en utrolig flott historie, sier kollega Hanne Jakobsen.

 

Opprinnelig var driften finansiert av statlige midler, mens man som en del av spesialisthelsetjenesten i dag er avhengig av å vinne anbud, hvor Helse Nord er vår hovedoppdragsgiver. I januar 1982 kom de første pasientene til det nyåpnede rehabiliteringssenteret i Valnesfjord, og i dag - 36 år senere, tar Valnesfjord Helsesportssenter imot hele 900 pasienter i året.


– Vi er i overkant av 100 ansatte fordelt på 80 årsverk, og vi har 92 sengeplasser til pasienter. Vi drifter alt selv - fra mat, renhold, stall og resepsjon. Vi har et mål om at vi skal ha god kvalitet i alle ledd, fastslår Line.


185020w1


Utgjør en forskjell i menneskers liv

Personer med en funksjonsnedsettelse eller et handikapp, har en langt større risiko for å havne utenfor i samfunnet, til tross for at de fleste faktisk ønsker og kan bidra med noe. Det handler om menneskeverd og medmenneskelighet. Om alle gis de rette forutsetningene for å kunne bidra i samfunnet - enten gjennom arbeid eller andre meningsfulle aktiviteter, bidrar vi til å opprettholde selvfølelsen det gir å mestre de små og store utfordringene i hverdagen. Det er her aktører som Valnesfjord Helsesportssenter kan utgjøre en stor forskjell i disse menneskenes liv.


– Alle er forskjellig og har ulike behov. Vi ønsker å treffe dem som trenger det tilbudet vi kan gi. Et av våre viktigste virkemidler er å tilpasse fysisk aktivitet tilden enkelte, der vi fokuserer på aktiviteter som kan bidra til økt mulighet for deltakelse på ulike arenaer hjemme, slik som barnehage, skole, jobb og fritid, sier Line og fortsetter: 


– Vi benytter oss også av andre virkemidler, slik som undervisning om ernæring, søvn, smerte, medikamenter. Vi har samtaler med ulike fagpersoner, endringsprosess med fokus på mestringsstrategier og med kognitiv tilnærming. Vi har i tillegg høy medisinskfaglig kompetanse. 


Hos Valnesfjord Helsesportssenter er de ansatte lidenskapelig opptatt av å tilby pasientene en helhetlig behandling, som fremmer både den fysiske, psykiske og sosiale helsen. 


– Som mennesker består vi ikke bare av en kropp. Vi er opptatt av helheten og jobber ut fra et helhetlig menneskesyn der vi, som mennesker, består av mer enn bare den fysiske kroppen.


Klinikksjef og arbeidskollega Elisabeth Johannessen nikker enig:


– Når vi bruker virkemidler som naturen, bassenget eller hestene, er det viktig å formidle at disse virkemidlene ikke er et mål i seg selv, men en metode.


185020w11


Slik får du plass på senteret

– Vi er en spesialisthelsetjeneste, og i hovedsak er det fastlegene og spesialistene på sykehusene som søker inn pasientene til opphold hos oss. Alle henvisningene til spesialisthelsetjeneste går til en sentral enhet i Tromsø som vurderer henvisningene og sender pasienter og henvisninger til rett institusjon, forklarer Elisabeth om hvordan søkeprosessen foregår.


Gjennom rehabilitering i gruppe med individuelle tilpasninger, jobber det tverrfaglige teamet bestående av ulike fagpersoner, slik som idrettspedagog, fysioterapeut, lege, sykepleier, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, arbeidskonsulent osv. sammen om å nå de målsetninger pasienten har for oppholdet. Det er mye som skjer både fysisk, psykisk og sosialt når man får hjelp til å mestre hverdagen ut ifra sine egne forutsetninger. I det vi mestrer noe, skjer det også noe med selvbildet og selvtilliten, som igjen påvirker egenverdet og følelsen av å bety noe. 


– Alle har ressurser og liker noe, og det gjelder å ta i bruk dette til noe positivt for egen helse, avslutter Line.


Informasjon fra lege til lege

Gaute Jensen er overlege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Valnesfjord Helsesportssenter. 


Senteret er en del av spesialisthelsetjenesten, understreker Jensen, og har utdanningsfunksjon for leger i den medisinske spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering. Legegruppen deltar i nasjonalt og regionalt undervisnings – og utdanningsprogram.


Vi har fem legestillinger, hvorav en er overlege og spesialist i nevrologi, en er overlege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og en snart er ferdig utdannet anestesilege.  Denne sammensetningen av legegruppen dekker godt de ulike pasientgruppene senteret skal ivareta. Vi har fokus på funksjonsfremmende tiltak, men spesifikk medisinsk kompetanse er likevel viktig for å kunne ivareta og trygge den enkelte pasient best mulig.  Pasientgrunnlaget er veldig bredt;


pasienter med nevrologisk sykdom som enten er traumatisk betinget, ervervet eller medfødt, barn med ulike typer og grad av funksjonsnedsettelse,  pasienter med lungesykdom, hjertesykdom, reumatisk sykdom, utbredte smertetilstander i muskel og skjelett, overvekt og kreft. 


En stor del av henvisningene er fra fastlege som kjenner pasienten godt.  Det gir god mulighet til å plassere oppholdet ved Valnesfjord Helsesportssenter inn i en større rehabiliteringsmessig sammenheng.  For at pasientene skal få størst mulig utbytte av oppholdet bør nødvendig utredning være gjennomført på forhånd.


Hovedmålsetting for den enkelte pasient vil alltid være økt deltakelse sosialt og i yrkesmessig sammenheng.  Dette har stor betydning for den enkeltes livskvalitet.  For å bedre pasientenes sjanse til å lykkes i rehabiliteringsprosessen ønsker vi at fastlegene henviser pasientene tidligere i forløpet. Dette gjelder spesielt den store gruppen pasienter som har smertetilstander i muskel og skjelettapparat, avslutter Jensen.


185020w6

Les mer...

2018-11-01 14:45

204018w7

Innreder din drømmebolig ved hjelp av VR-briller

Artikkel Din Boligstylist AS er én av de første interiørstylistene på Østlandet som tilbyr visualisering med VR-briller for deg som skal pusse opp, innrede, selge eller bygge bolig.
204012w1

Tilpasser seg kundene i en stadig mer digital verden

Artikkel For en bedrift som har holdt på siden 1950, gjelder det å henge med i tiden. Etter en digitalisering og modernisering av bedriften, er Tjørves Tekniske i dag en supersprek 70-åring!

  Kontaktinformasjon

  51842405_2091095327636632_3517487299556278272_o

  Vi søker medieselgere!

  Har du en selger i magen og brenner for næringsliv og oppsøkende salg, kan det være deg vi leter etter!

  IKEA_HANTVERK_Kavitha_inthefield_PH163745

  IKEA forener verden

  Møbelgiganten IKEA fins representert i 52 land og har til sammen 430 varehus på verdensbasis. Kommunikasjonsrådgiver Troels N. Mathisen, forteller at IKEA jobber iherdig med å utvikle løsninger som skal forenkle våre liv og gjøre hjemmene våre mer funksjonelle.

  Tone.3

  Skjønnhetseksperten

  Tone Vid Skipá

  Arkiv