oxeprosjekt1oxeprosjekt2oxeprosjekt3oxeprosjekt4

Innovativt prosjektselskap skaper fremtidens næringsbygg

Prosjektstyringsselskapet Oxe Prosjekt AS, har en prosjektlederrolle og jobber i tett samarbeid med byggherrer og entreprenører med oppussing, modernisering og optimalisering av næringsbygg. – Holdningen vår er alltid: «ja, det skal vi løse», understreker daglig leder Espen Klein.

Oxe Prosjekt AS, har sitt utspring fra eiendomsforvalteren Vaxa Property AS. Selskapet ble en realitet i 2021, da man så at mange av byggeprosjektene man leverte prosjektledertjensester fra prosjektavdelingen i Vaxa Property AS var komplekse, og krevde et eget selskap med et dedikert team for å ivareta gårdeier og leietakernes behov under byggeprosessen.


– Vi så at vi ble veldig involverte i prosjektene med budsjettramme fra 5-150 millioner. I denne prisklassen erfarte vi at leverandør og entreprenører har god fagkunnskap på sine felt, men ikke har erfaringen til å sette sammen prosjektering og de respektive fagfelt til komplette gode prosjekter. Vi som står bak Oxe Prosjekt så at det var gode muligheter til å levere en tjeneste markedet og kundene etterspør, men som det er vanskelig å få dekket, forteller daglig leder Espen Klein.Oppfyller alle krav
Espen, som selv er utdannet ingeniør og tømrer, utvikler et rendyrket prosjektstyringsselskap med fokus på å se det store bildet, gjennomføringsevne og fremtidens behov sammen med et dyktig team med ingeniører. Teamet består av personer med forskjellig erfaring fra byggebransjen, samt nyutdannede. Sammen med Vaxa Property og spesielt ESG- og transaksjonsavdelingen klarer Oxe Prosjekt å fylle de rollene de trenger, men Espen poengterer at de alltid søker etter flere folk med relevant erfaring.


Nedslagsfeltet til selskapet er hovedsakelig Stor-Oslo i retning Drammen, og man går nå mer mot å utvide nedslagsfeltet og flere kunder.


– Vi har hatt flere næringsbygg som er såkalte kombinasjonsbygg. Vi pusset blant annet opp et anlegg i Drammen på 2000 kvadratmeter med bar, bowling og restaurant, i kombinasjon med at det ble bygget og pusset opp noen tusen kvadratmeter med kontorlokaler. 


Nå rett over ferien overleverte Oxe ca 4000 kvm skole (Oslo VO Hovinbyen). Dette er et nytt voksenopplæringssenter innen yrkesfag i Oslo.


Oxe Prosjekt har også stadig flere prosjekter som går ut på oppgradering av byggets eksisterende anlegg, ventilasjon og tekniske rom, og sørger samtidig for at alt oppfyller alle gjeldende og fremtidens krav.– En skole har for eksempel strengere krav til klima og lys, og vi bygger veldig mye typiske kontorer hvor vi river betong innvendig og erstatter med nytt. Litt av profilen vår er at det skal bygges ordentlige bygg som tåler å stå i mange år og at bygget står seg rent teknisk. Det skal gjennomføres ordentlig, fastslår Espen.


Her på huset har man også god erfaring med å bytte ut tekniske anlegg som ventilasjonsaggregat og oppgradering av kjøle- og varmesentraler – mens byggene fortsatt er i drift.


– Det kan «alle» gjøre, men vi legger ekstra stor vekt på å involvere teknisk forvaltning og leietaker slik at alle forstår hva som skjer, og å finne løsninger som gjør at man kan bruke byggene på en fornuftig måte mens vi holder på, poengterer Espen.


Sunn verdi for fremtiden
Bærekraft er en sentral og viktig del av Oxe Prosjekts vei mot fremtidens bygg. Teamet i Oxe Prosjekt jobber tett sammen med forvaltningen og kundene, og har en tydelig bærekraftprofil med å modernisere og oppgradere bygningsmassen slik at den tilfredsstiller fremtidens krav.


– Ofte blir det også energioptimalisering inne i bygningen samt tyngre, tekniske oppgraderinger når man er i gang. Bærekraft blir mer og mer dagsaktuelt, og nå får man snart ikke lov til å bygge «dårlige bygg», heldigvis, sier Espen og smiler. Det gjør at prosjektene får en god vinkling med en sunn verdi for fremtiden, konkluderer han.


Espen forteller videre at de har et godt samarbeid med store konsulenthus som presenterer flere valgmuligheter for kunden. På denne måten får Oxe Prosjekt presentert det hele på en god måte til byggherrene, noe de har fått særdeles mange positive tilbakemeldinger på fra leietakere.


– Vi får høre at leietakerne blir involverte på en fornuftig måte og blir presentert med de valgene de må ta. De er fornøyde med oppfølging av valg underveis med alt fra veggtepper til belysning, forteller Espen, som utdyper at de kan tilpasse det meste for kunden i samarbeid med eksterne interiørarkitekter.Holder budsjetter
Oxe Prosjekt har dessuten utviklet en økonomisk modell som gir dem mulighet til å gjennomføre prosjekter som er rimeligere for kunden. Slik kan de også tilpasse produktet underveis, og i tett samarbeid med byggherren og prosjektlederen blir handlingsveien kort.


– Vi prøver å løse alt innenfor budsjettrammen vi har gitt, og skal vi løse et ønske kan vi på den faglige biten finne alternativer og få til en endring – samtidig som vi holder budsjetter, understreker Espen.


Med en sunn og god vekst ligger fremtiden godt til rette for prosjektstyringsselskapet på Lysaker, som vil gjøre alle til lags med sin positive holdning.


– Holdningen vår er alltid: «ja, det skal vi løse!» Vi skal være ryddige, ordentlige og opplyse om alt. Og i disse nye økonomiske tidene, er det nok mange som er ekstra fornøyde med at vi har en modell som holder budsjettet, avslutter Espen med et smil.

Les mer...

2023-09-05 15.15

bilskadekvinesdal1

Profesjonell og rask bilskadehåndtering hos godkjent skadeverksted i Kvinesdal

Artikkel Bilskade Kvinesdal er utstyrt med moderne teknologi for å håndtere alle typer karosseri- og chassis-skader. For forsikringsselskaper utfører bilskadeverkstedet ulike reparasjoner og utskiftninger av bilglass,...
anleggsgartnerost2

Engasjert og erfarent anleggsgartnerfirma skaper imponerende utemiljøer

Artikkel Anleggsgartner Øst AS, har en lang kunnskap og bred ekspertise i anleggsgartnerfaget, med mangfoldige tjenester som strekker seg fra private hager til imponerende prosjekter innenfor offentlige områder.
Til hjemmesiden

  Kontaktinformasjon

  • OXE PROSJEKT AS
  • Mail
  • Hjemmeside
  • Telefon:
   93 40 64 04
  • Adresse:
   Philip Pedersens vei 20, 1366 LYSAKER
  93909511-f1e9-468e-bcc8-216c5ed2a48ehttps-__unsplash.com_photos_3XQI4AjG36c

  Hvem har ansvaret for brannsikkerheten i borettslag og sameier?

  Ansvaret for brannsikkerheten i et borettslag eller sameie er delt mellom eieren av bygget og styret. Men beboere har også et ansvar. Her kan du lese mer.

  compare-fibre-e5sTz361Jzg-unsplash

  Farvel til tradisjonell leksehjelp?

  Da foreldregenerasjonen var ung og selv gikk på skolen, var det vanlig at far eller mor måtte hjelpe med leksene etter skoletid. Dette har fungert i flere tiår, men kan også føre til sosiale ulikheter.

  hellofresh

  Hvordan skape mer hygge på kjøkkenet

  For mange er matlaging bare en av hverdagens plikter, en ndvendighet som nesten går på autopilot. Brødskiver smøres, poteter koker og oppvasken går, alt uten at du tar deg mye tid til å tenke over det. Kjøkkenet er gjerne ikke det første rommet du forbinder med hygge og kos, men vi mener det burde være det.

  Arkiv