tigeni_1ante-samarzija-vdbiYgw2Q8A-unsplashtigeni_2

Tigeni møter det økende behovet for et bevisst forhold til kropp og helse

Å ha et aktivt forhold egen helse blir stadig viktigere. Ikke bare for hver og en av oss personlig, men også i et større, globalt perspektiv.

Ulike livsstilssykdommer, slik som høyt kolesterol eller diabetes type 2, er først og fremst en enorm belastning for enkeltindividet. På den andre siden har slike ikke-smittsomme sykdommer voldsomme samfunnskonsekvenser. Behandling, kostnad og presset på helsevesenets kapasitet koster verdenssamfunnet mer enn 550 milliarder kroner årlig


Tigeni, et norsk helseteknologiselskap, ser etter å imøtekomme denne utviklingen med full kraft, med innovative og nytenkende digitale helsetjenester. 


Pasientens fortrinn

Med enkle hjemmetester ønsker Tigeni å avlaste helsetjenesten, i tillegg til å gjøre individet i stand til å aktivt følge opp egen helse. Dette gir enkeltpersoner anledning til å selv overvåke vitale verdier i blodet – slik som kolesterolnivå, risiko for diabetes og nivåer av essensielle vitaminer og mineraler. Denne informasjonen er til god informasjon for både bruker, lege eller annet helsepersonell. 


I det lange løp vil dette kunne tilrettelegge for flere hjemmepasienter og større grad av selvstendig pleie; et behov som vil være uunngåelig å måtte ta tak i, i takt med en økende befolkning.Livsstilssykdom

Selv om Tigeni ser etter å være en avlastende tjeneste for de som har behov for å følge opp diverse helsetilstander etter råd fra legen, er deres overordnede visjon å avverge sykdom. 


Ved å selv få et bevisst forhold til egen helse, nødvendig mosjon og et godt kosthold, kan en rekke ikke-smittsomme sykdommer forebygges. Å implementere hjemmetester og blodprøver en selv enkelt kan utføre gjør at brukerne selv kan overvåke helsen i en mye bredere forstand. 


Som et nytt aspekt ved å ha et aktivt forhold til egen helse, vil en bruker kunne se den faktiske effekten av egen trening og kosthold. Basert på analyser vil brukeren også få gode tips og råd, både til informasjon og motivasjon for å fatte gode livsstilsvalg. 


Hvordan fungerer det? 

Testen tas enkeltvis eller flere ganger gjennom året. For den som sikter etter å ha et aktivt forhold til egen helse eller forebygge sykdom, anbefaler Tigeni å ta testen halvårlig. 


Er det derimot allerede påvist eksempelvis høyt kolesterol via andre undersøkelser, er Tigeni et tilbud som ønsker å avlaste både helsevesen og bruker. Dette ved at brukeren selv kan utføre hjemmetester for kontinuerlig overvåking og slik rapportere dette til behandler. 


Svaret og oppfølgingen mottar brukeren digitalt enten i app eller under en egen brukerprofil. Prøvesvar vil også kunne deles med helsepersonell i Tigenis helseportal Symbio 3.0. Dermed kan pasienten eller brukeren redusere reisetid og vanskeligheter tilknyttet kontakt med helsetjenester og logistikk. Tigeni forenkler den kontinuerlige oppfølgingen for både pasient og behandler. 


Tigeni oppdaterer stadig sine tjenester til å kunne kombineres med eksisterende bærbare enheter – slik som pulsklokker og helseapper på tvers av merkevarer. En kombinasjon av pulsklokkedata og analyser av blodprøver vil kunne gi brukeren et større og mer helhetlig bilde av egen helse. 


Hva om testen bekrefter stor risiko for sykdom?

Tigeni har et team av norske allmennleger med på laget. Om testene gir et grunnlag for å mistenke akutt sykdom eller kritiske mangler, vil en av legene ta direkte kontakt med brukeren – og gi informasjon om hvor man skal henvende seg. Det må understrekes at testene kun analyseres for verdier i blodet som spesifiseres etter bestilling av ønsket testkit. 


Likevel utvider Tigeni stadig sitt utvalg av tester, slik at flere spesifikke analyser kan gjennomføres. Målet er å kunne tilby tester innenfor en rekke medisinske felt, og slik være en styrkende og avlastende tjeneste for helsetjenesten. 


Innovativ og fremtidsorientert

Tigeni er et tilbud som strekker seg langt forbi de resultatene man ser kun ved nye treningsprestasjoner og økt følelse av god helse gjennom maten vi spiser. Innsikten i eget helsebilde en blodprøve og tilhørende analyse vil kunne gi, legger i det lange løp grunnlaget for en bedret folkehelse. 


Dagens systemer i helsetjenesten har ikke kapasitet til å etterfølge utviklingen vi ser både i globalt helsebilde og økende befolkning. Vi trenger nye, fremtidsrettede løsninger; i forebyggende helsearbeid, så vel som behandling. Les mer...

2021-11-05 12.15

sunoinstallasjon7

Fra solcelleinstallasjoner til totalleverandør av energieffektiviseringstjenester

Artikkel Suno Installasjon i Bergen møter fremtidens energibehov, og har lykkes i å tilpasse seg et svingende marked. Dette med et utvidet tjenestespekter som inkluderer solcelleinstallasjoner, energirådgivning...
flytentreprenor2

Store vekstambisjoner for fremoverlent entreprenørselskap

Artikkel Flyt Entreprenør er totalentreprenøren som vektlegger trivsel og kompetanseutvikling blant sine ansatte. Med en sterk bedriftskultur, er entreprenøren godt rustet for videre vekst med sine to avdelinger...
  hellofresh

  Hvordan skape mer hygge på kjøkkenet

  For mange er matlaging bare en av hverdagens plikter, en ndvendighet som nesten går på autopilot. Brødskiver smøres, poteter koker og oppvasken går, alt uten at du tar deg mye tid til å tenke over det. Kjøkkenet er gjerne ikke det første rommet du forbinder med hygge og kos, men vi mener det burde være det.

  93909511-f1e9-468e-bcc8-216c5ed2a48ehttps-__unsplash.com_photos_3XQI4AjG36c

  Hvem har ansvaret for brannsikkerheten i borettslag og sameier?

  Ansvaret for brannsikkerheten i et borettslag eller sameie er delt mellom eieren av bygget og styret. Men beboere har også et ansvar. Her kan du lese mer.

  compare-fibre-e5sTz361Jzg-unsplash

  Farvel til tradisjonell leksehjelp?

  Da foreldregenerasjonen var ung og selv gikk på skolen, var det vanlig at far eller mor måtte hjelpe med leksene etter skoletid. Dette har fungert i flere tiår, men kan også føre til sosiale ulikheter.

  Arkiv