tigeni_1ante-samarzija-vdbiYgw2Q8A-unsplashtigeni_2

Tigeni møter det økende behovet for et bevisst forhold til kropp og helse

Å ha et aktivt forhold egen helse blir stadig viktigere. Ikke bare for hver og en av oss personlig, men også i et større, globalt perspektiv.

Ulike livsstilssykdommer, slik som høyt kolesterol eller diabetes type 2, er først og fremst en enorm belastning for enkeltindividet. På den andre siden har slike ikke-smittsomme sykdommer voldsomme samfunnskonsekvenser. Behandling, kostnad og presset på helsevesenets kapasitet koster verdenssamfunnet mer enn 550 milliarder kroner årlig


Tigeni, et norsk helseteknologiselskap, ser etter å imøtekomme denne utviklingen med full kraft, med innovative og nytenkende digitale helsetjenester. 


Pasientens fortrinn

Med enkle hjemmetester ønsker Tigeni å avlaste helsetjenesten, i tillegg til å gjøre individet i stand til å aktivt følge opp egen helse. Dette gir enkeltpersoner anledning til å selv overvåke vitale verdier i blodet – slik som kolesterolnivå, risiko for diabetes og nivåer av essensielle vitaminer og mineraler. Denne informasjonen er til god informasjon for både bruker, lege eller annet helsepersonell. 


I det lange løp vil dette kunne tilrettelegge for flere hjemmepasienter og større grad av selvstendig pleie; et behov som vil være uunngåelig å måtte ta tak i, i takt med en økende befolkning.Livsstilssykdom

Selv om Tigeni ser etter å være en avlastende tjeneste for de som har behov for å følge opp diverse helsetilstander etter råd fra legen, er deres overordnede visjon å avverge sykdom. 


Ved å selv få et bevisst forhold til egen helse, nødvendig mosjon og et godt kosthold, kan en rekke ikke-smittsomme sykdommer forebygges. Å implementere hjemmetester og blodprøver en selv enkelt kan utføre gjør at brukerne selv kan overvåke helsen i en mye bredere forstand. 


Som et nytt aspekt ved å ha et aktivt forhold til egen helse, vil en bruker kunne se den faktiske effekten av egen trening og kosthold. Basert på analyser vil brukeren også få gode tips og råd, både til informasjon og motivasjon for å fatte gode livsstilsvalg. 


Hvordan fungerer det? 

Testen tas enkeltvis eller flere ganger gjennom året. For den som sikter etter å ha et aktivt forhold til egen helse eller forebygge sykdom, anbefaler Tigeni å ta testen halvårlig. 


Er det derimot allerede påvist eksempelvis høyt kolesterol via andre undersøkelser, er Tigeni et tilbud som ønsker å avlaste både helsevesen og bruker. Dette ved at brukeren selv kan utføre hjemmetester for kontinuerlig overvåking og slik rapportere dette til behandler. 


Svaret og oppfølgingen mottar brukeren digitalt enten i app eller under en egen brukerprofil. Prøvesvar vil også kunne deles med helsepersonell i Tigenis helseportal Symbio 3.0. Dermed kan pasienten eller brukeren redusere reisetid og vanskeligheter tilknyttet kontakt med helsetjenester og logistikk. Tigeni forenkler den kontinuerlige oppfølgingen for både pasient og behandler. 


Tigeni oppdaterer stadig sine tjenester til å kunne kombineres med eksisterende bærbare enheter – slik som pulsklokker og helseapper på tvers av merkevarer. En kombinasjon av pulsklokkedata og analyser av blodprøver vil kunne gi brukeren et større og mer helhetlig bilde av egen helse. 


Hva om testen bekrefter stor risiko for sykdom?

Tigeni har et team av norske allmennleger med på laget. Om testene gir et grunnlag for å mistenke akutt sykdom eller kritiske mangler, vil en av legene ta direkte kontakt med brukeren – og gi informasjon om hvor man skal henvende seg. Det må understrekes at testene kun analyseres for verdier i blodet som spesifiseres etter bestilling av ønsket testkit. 


Likevel utvider Tigeni stadig sitt utvalg av tester, slik at flere spesifikke analyser kan gjennomføres. Målet er å kunne tilby tester innenfor en rekke medisinske felt, og slik være en styrkende og avlastende tjeneste for helsetjenesten. 


Innovativ og fremtidsorientert

Tigeni er et tilbud som strekker seg langt forbi de resultatene man ser kun ved nye treningsprestasjoner og økt følelse av god helse gjennom maten vi spiser. Innsikten i eget helsebilde en blodprøve og tilhørende analyse vil kunne gi, legger i det lange løp grunnlaget for en bedret folkehelse. 


Dagens systemer i helsetjenesten har ikke kapasitet til å etterfølge utviklingen vi ser både i globalt helsebilde og økende befolkning. Vi trenger nye, fremtidsrettede løsninger; i forebyggende helsearbeid, så vel som behandling. Les mer...

2021-11-05 12.15

kolly1

Viktig leverandør bidrar til økt verdiskaping i storhusholdningsmarkedet

Artikkel Kolly AS leverer mat, drikke og non-food til godt over 2000 leveringssteder i hele landet. På kort tid har Kolly klart å bli en viktig bidragsyter til å utjevne prisforskjellene i storhusholdningsmarkedet...
takboks.no1

Norgesledende faghandel på skibokser og lastesystemer gjør det enkelt for sine kunder

Artikkel Takboks.no dekker hele Norge med rask levering og god veiledning på takbokser og lastesystemer i alle størrelser. – Vi hjelper deg med å finne riktige produkter til ditt behov og din bil, understreker...
  article1

  Beste stedene å campe i Norge

  Norge er et campingparadis, med sitt dramatiske landskap og overflod av campingmuligheter. Enten du leter etter en avsidesliggende campingplass ved sjøen eller på fjellet, har vi dekket deg.

  national-cancer-institute-NFvdKIhxYlU-unsplash

  Å jobbe som vikar

  Å jobbe som vikar via et vikarbyrå i Norge har mange fordeler, men det kan også være svært gunstig for en bedrift å innleie fra bemanningsforetak.

  93909511-f1e9-468e-bcc8-216c5ed2a48ehttps-__unsplash.com_photos_3XQI4AjG36c

  Hvem har ansvaret for brannsikkerheten i borettslag og sameier?

  Ansvaret for brannsikkerheten i et borettslag eller sameie er delt mellom eieren av bygget og styret. Men beboere har også et ansvar. Her kan du lese mer.

  Arkiv