191020w1191020w2191020w3191020w4191020w5191020w9191020w10191020w6191020w7

Øker det økologiske mangfoldet gjennom å skape grønne oaser midt i storbyen

– Det er viktig for landskapsarkitekter å komme inn i en tidlig fase og samarbeide med andre fag om å finne gode løsninger for å håndtere overvann og skape gode vekstvilkår for trær, busker og stauder – ellers blir det bare grått og trist!

Bransjemagasinet møter en svært engasjert daglig leder, motivator og markedsansvarlig Yvonne Dengin i Lark Landskap, i et stort arkitekthus på Skøyen med kreative og kloke hoder som arkitekter, interiørarkitekter, urbanister, planleggere og industri- og møbeldesignere. 

 

Fremtidens løsning

Som en del av Dark-gruppen der ovennevnte arkitekter inngår, er Lark Landskap en totalleverandør av landskapsarkitekttjenester, og jobber hardt for at det grønne mangfoldet skal få mer plass - på våre hustak. 


Landskapsarkitektur føles unektelig som fremtidens løsning på mange av problemene som blant annet Oslo by står overfor i dag. 


– En viktig rolle er å løse og skape attraktive grønne rom på tak og mellom bygg som ligger på konstruksjoner som garasjer, betongdekker og underjordiske konstruksjoner. Vi holder jo til i Oslo og har mange prosjekter her, men også i Stavanger og Drammensområdet. Vi ser at det er viktig at landskapsarkitekter kommer inn i en tidlig fase og samarbeider med andre fag om å finne gode løsninger for å håndtere overvann og skape gode vekstvilkår for trær, busker og stauder – ellers blir det bare grått og trist, sier Dengin entusiastisk. 


Heldigvis går Oslo i bresjen for bærekraftige tiltak som en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige innen miljø og klima, og er av EU kåret til europeisk miljøhovedstad 2019. Da er det best å rette blikket oppover. 


– Flere av landets kommuner ønsker at det blirfleresatset på grønne tak, og ser verdien ved å utnytte eksisterende og nye takflater til sosiale soner og rekreasjon for både private og næringer. 


For å oppnå målet om flere grønne tak, er Lark Landskaps intensjon fremover å ha et enda tettere samarbeid med eiendomsutviklere, arkitekter, utbyggere og forvaltere innen offentlig sektor.


191020w2

Illustrasjon: Aveny Vest


Spisskompetanse på tak

Dengin, med sitt utrolige engasjement for emnet, forteller hvorfor vi bør satse på et rikt planteliv på hustakene. 


– Det ligger vårt hjerte nært å velge vegetasjon som bidrar til artsmangfold, med fokus på rødlista arter som er i ferd med å dø ut. Det er viktig å velge planter som også tiltrekker seg flygende insekter, som igjen tiltrekker seg småfugler.


Andre viktige elementer som bikuber, innsekthotell og fuglekasser bør også få plass på grønne tak. Det gir en økt økologisk verdi i sentrum, fastslår hun. 


Lark Landskaps ti landskapsarkitekter jobber tverrfaglig i de fleste prosjekter.  De er opptatt av å samarbeide tett med andre fag for å skape gode uterom som gir økt verdi både som sosiale møteplasser og for biologisk mangfold. De har lang erfaring med bruk av vegetasjon som er egnet for å vokse på tak, ofte med utfordrende vekstvilkår og krav til lite vedlikehold. 


Vi landskapsarkitekter sitter på mye teknisk kunnskap om materialer, vegetasjon og overvannsløsninger for uterom på tak, fastslår Dengin, som håper på flere insentiver fra politikere til eiendomsutviklere som ønsker å satse på grønne tak og frodige byrom.  

 

 Ivaretar verdifulle utearealer

Oslo by har lenge hatt en overflod av biler. Nå skal bilene ut, og helst erstattes med sykler. Det betyr at Oslo sentrum må gjennom en stor omstrukturering i nærmeste fremtid der det må skapes rom for sykkel- og gangveier samt trygg oppbevaring for sykler og elsykler. Dette området er Lark Landskap godt innsatt i:


– Det er vår oppgave som landskapsarkitekter å finne funksjonelle løsninger, løse infrastruktur og integrere sykkelveier og sykkelparkering uten at det går på bekostning av verdifulle bruksarealer i uterommet.


191020w9

Illustrasjon: Voss Hotell

 

Skaper inkluderende rom for alle

Dark-gruppen tar oppdrag i hele Norge, og har akkurat etablert seg i Stavanger der de allerede er med på flere store byutviklingsprosjekter. Snart åpner Lark Landskap et kontor i Drammen sammen med Dark arkitekter og Zinc interiørarkitekter.


Vi har mange spennende prosjekter på gang!, sier Dengin med et stort smil.


Hun kan fortelle at i skrivende stund jobber Lark med to nye kvartal i Lillestrøm sentrum, en park for Sørumsand kommune, nytt boligprosjekt i Kristiansand, og på Harestua og Aurskog har de fått i oppgave å utvikle nye bolig-, retail- og næringsområder.


– Det er en trend med sammensatte prosjekter med butikker, kafeer, bolig og næring i samme bygg, og hvor «private» fellesarealer også er offentlig tilgjengelig. Kommunene ønsker åpne og inkluderende byrom der alle kan være. 


Om en landskapsarkitekt kommer inn i et prosjekt for sent, kan det føre til omprosjektering på viktige områder som terrenghøyder og overvann, og omarbeidingene kan derfor bli mer kostbar enn nødvendig.


– Det er lurt å starte opp alle prosjekt med en landskapsarkitekt i teamet allerede i mulighetsstudiet, så man har kontroll på terrenget og får et godt samspill mellom arkitektur, infrastruktur og landskap. Vi er den som binder det hele sammen med det eksisterende terrenget på naboeiendommene rundt!


Lark Landskap tør å være frampå med sine nyskapende og spennende ideer og løsninger på hvordan byutvikling kan se ut i fremtiden. Landskapsarkitektene blir en viktig del av fremtiden, og med det sagt har vi veldig mye å glede oss til. 


191020w4

Illustrasjon: Bjørndalen


Illustrasjoner: Alle prosjektene vist i artikkelen har LARK gjort i samarbeid med Dark Arkitekter.

Illustratører: Aveny Vest og Skolebakken/Dark arkitekter, Malerhaugveien/Marph Visual, Voss Hotell/ Brick Visual,
Bjørndalen Kristiansand/ FX 3D, Sentergården
 Voice.

Les mer...

2019-02-07 08.45

kolly1

Viktig leverandør bidrar til økt verdiskaping i storhusholdningsmarkedet

Artikkel Kolly AS leverer mat, drikke og non-food til godt over 2000 leveringssteder i hele landet. På kort tid har Kolly klart å bli en viktig bidragsyter til å utjevne prisforskjellene i storhusholdningsmarkedet...
petpowerhouse8

Vigor & Sage får mange gode tilbakemeldinger for sine helsemessige egenskaper

Artikkel Hunde- og kattefôret fra Vigor & Sage, har en rekke helsemessige fordeler som blant annet gir bedre tannhelse og minsker allergier hos hunder og katter. – Fôret er lett fordøyelig, slik at hundene og...

  Kontaktinformasjon

  article1

  Beste stedene å campe i Norge

  Norge er et campingparadis, med sitt dramatiske landskap og overflod av campingmuligheter. Enten du leter etter en avsidesliggende campingplass ved sjøen eller på fjellet, har vi dekket deg.

  93909511-f1e9-468e-bcc8-216c5ed2a48ehttps-__unsplash.com_photos_3XQI4AjG36c

  Hvem har ansvaret for brannsikkerheten i borettslag og sameier?

  Ansvaret for brannsikkerheten i et borettslag eller sameie er delt mellom eieren av bygget og styret. Men beboere har også et ansvar. Her kan du lese mer.

  compare-fibre-e5sTz361Jzg-unsplash

  Farvel til tradisjonell leksehjelp?

  Da foreldregenerasjonen var ung og selv gikk på skolen, var det vanlig at far eller mor måtte hjelpe med leksene etter skoletid. Dette har fungert i flere tiår, men kan også føre til sosiale ulikheter.

  Arkiv